ElaKiri Community
Downloads
Go Back   ElaKiri Community > General > ElaKiri Talk!
Reload this Page 2018 අය - වැය කතාව
Reply
 
Thread Tools
(#1)
Old
Target Hoona's Avatar
Target Hoona Target Hoona is offline
Senior Member
Target Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to allTarget Hoona is a name known to all
 
Posts: 1,145
Join Date: Jul 2016
Angry 2018 අය - වැය කතාව - 11-10-2017, 07:53 AM

අය - වැය කතාව
5.42
කතාව අවසන් - සභාව හෙටට කල්තැබේ.
5.40
2018-04-01 සිට බලපැවැත්වෙන SMS අලෙවි ප්‍රචාරණය සඳහා sms එකකට සත 25 ක බද්දක් පනවනු ඇත.
ලීටරයකට රුපියල් 15ක සුරාබද්දක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පනවනු ඇත.එතනෝල් නිෂ්පාදනය මත බද්දක්ද පනවනු ඇත.
සුරාබදු ආඥාපනත නැවත සකස් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
සංහිඳියාව දියුණු කිරීමට කටයුතු කරනවා අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව එක් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා.
ඒ සඳහා ජන ජීවිතය දියුණු කළ යුතුයි. උතුරු නැගෙනහිර නිවාස 50000ක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. වාරිමාර්ග පද්ධති දියුණු කරනවා.
ණය ආපසු ගෙවීමේදී විශේෂ බද්දක් පනවනු ඇත.
රුපියල් බිලියන 7000ක ණයක් ඉදිරි වසර තුනේදී ඒ අනුව ගෙවන්න වෙනවා.
පාරිභෝගික අධිකාරිය හා පනත ශක්තිමත් කරනවා.
ගාස්තුවකින් තොරව පොදු ස්ථාන වල සිල්ලර වෙළඳසැල් ස්ථාපනය කරනවා.
පෞද්ගලික අංශයේ මූලිකත්වයේ ආරම්භ කරනවා.
අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ මෙහෙයුම් මේ වසරේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සඳහා මිලියන 1500ක් වෙන්කරනවා.
එම ණය බර ජනතාවට පවරන්නේ නැහැ.
ණය ආපසු ගෙවීමට රජයට ට්‍රිලියන 1.9ක බරක්.
පොදු ස්ථාන වල ගාස්තුවකින් තොරව සාධාරණ මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.
පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීමට පාරිභෝගික පනත ශක්තිමත් කෙරේ.
ඉදිරි වසර 3 ඇතුළත බිලියන 1970 ණය ගෙවීමට ඇත.
සහන නොදෙන වෙළඳුන්ට දැඩි නීති.
ඊයේ කළ බදු අඩු කිරීම මත රුපියල් මිලියන 1500ක බරක් රජයට.
අත්‍යවශ්‍ය ආහාර කිහිපයක බදු ඊයේ සිට අඩු කළා.
මයිලඩි වරාය සංවර්ධනය කරන අතරආහාර සැකසුම් මධ්‍යස්ථා දෙකක් වෙන් කරනවා.
එමෙන්ම උතුරට තවත් නිවාස 50000ක් ඉදිකරනවා.
රජයේ සේවයකයන්ට වාහන සඳහා ලබාදෙන බදු සහනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ‍මේ අතර16න් පසු විශ්‍රාමිකයන්ට ජීවිතාන්තය තෙක් අග්‍රාහාරය ලබාදෙනවා.
රාජ්‍ය සේවකයන් 500ට වැඩි ආයතන වල ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිකරනවා.

5.30
රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් විෂමතා සඳහා පූර්ණ අධ්‍යනයක් කරනවා.
රාජ්‍ය සේවකයන් 500ට වැඩි ආයතන වල ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිකරනවා.
රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප් ක්‍රමයක්.
2016න් පසු විශ්‍රාමිකයන්ට ජීවිතාන්තය තෙක් අග්‍රාහාරය ලබාදෙනවා.
රජයේ සේවයකයන්ට වාහන සඳහා ලබාදෙන බදු සහනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා.
උතුරේ ආබාධිත කාන්තාවන්ට නිවාස.
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට රුපියල් බිලියන 2.5ක ප්‍රාග්ධනයක්.
අපරාධ නඩු පමාව වැළැක්වීමට නව තාක්ෂණය යොදාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්.
ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සෞන්දර්ය කලා විද්‍යාතනයක් මොරටුවේ ඉදි කෙරෙන අතර රිටිගල හා රජගලතැන්න පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සංර්ක්ෂණයට රුපියල් මිලියන 25ක් වෙන්
කෙරේ.
හින්දු, ඉස්ලාම් ආදී විශ්වාසයන්ට අයත් ස්ථාන කිහිපයක් සංවර්ධනය කෙරේ.

5.20
ඒකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර තොරතුරු කළමණාකරන පද්ධතියක්.
ICTA වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2000ක්.
ඩිජිටල්කරණය තුළින් රජයේ සේවා විධිමත් වේ.
නැගි එන මැදි හා ඉහළ ආදායම් ලබන ජනතාව සිටින නගර ආශ්‍රිතව විනෝදාත්මක පහසුකම්.
මහජන පුස්තකාලයේ සහාය ඇතිව බෞද්ධ පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 50ක් වෙන් කෙරේ
ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 250ක්.
අනුරාධපුර, ශ්‍රී පාදය, මඩු, නල්ලූර් විශ්‍රාම ශාලා ඉදිකිරීමට
මිලියන 100ක්.
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට රුපියල් බිලියන 2.5ක ප්‍රාග්ධනයක්.
බාල අපරාධකරුවන් හා වින්දිතයන් අධිකරණය රැගෙන යාමේදී ගැටලු සඳහා පිළියමක් ලෙස ඔවුන්ව වෙන්ව ප්‍රවාහනය කිරීමට වාහන.
අධිකරණ තුළ ගොඩගැසි ඇති මූල්‍ය, දූෂණ ඇතුළු අඩු විශාල නඩු ප්‍රමාදවීම් වැළැක්වීම සඳහා අධිකරණ පරිපාලන කටයුතු වේගයත් කිරිමට නවීන ශව්‍ය දෘෂ්‍ය පටිගත කිරීමේ විශේෂ උසාවියක් වෙනුවෙන් මිලියන 25ක්.
2018 අප්‍රේල් පළමු වැනි දා සිට මත්පැන් මත ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු පැනවේ.
මොරටුවට අලුත් රංගායතනයක්.
කලාකරුවන් ආරක්ෂා කිරිමට පියවර
බාල අපාරාධකරුවන් සහ වින්දිතයන් වෙන්ව ප්‍රවාහනය සඳහා වාහන ලබාදීමට පියවර.
කිලිනොච්චිය, පූගොඩ, කන්තලේ වැනි අධිකරණ ස්ථාන වෙනත් ස්ථාන වලට.
මූල්‍ය අපරාධ, දූෂණ, සංවිධානාත්මක අපරාධ ඇතුළු නඩු ප්‍රමාදය වැළැක්වීමට නවීන ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පටිගත කිරීම් සහිත විශේෂ අධිකරණයක් ස්ථාපිත කෙරේ.
සාම සාධක හමුදාවට එක්වීමට වැඩි අවස්තාවක් ලබාදෙමින් මිලියන 750ක්.


5.10
සයිබර් අපරාධ විමර්ශනයට වෙනම පොලිස් ඒකකයක් සඳහා මිලියන 500 ක් වෙන්කෙරේ.
පොලිස් සහ අපරාධ කටයුතු පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමට පියවර
රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්. ගාල්ල, මහනුවර, යාපනය සංවර්ධනයට මිලියන 12000ක්.
ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනයට මිලියන 4000ක්.
ඒකාබද්ධ ගංවතුර පාලන ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට පියවර.
හාම්පුතුන් සාදා දෙන නිවාස රජයේ පරීක්ෂාවට.
වැවිලි කර්මාන්තය නියැලි සිටින්නන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීමට නිවාස 25000ක් ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 2000ක්
2020 දී නාගරික නිවාස ඒකක 20,000ක්.
මත්පැන් වල ''සැර'' මත බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කෙරේ.
මත්පැන් මත ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ධ 2018 අප්‍රේල් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මකයි.
මාතර ළමා පරිපාලන ඒකකය කඹුරුපිටියට ගෙන යනවා.
බේරුවල රෝහල සංවර්ධනයට මිලියන 375ක්
හෘද රෝග නිවාරණ ඒකකයක් ඉදිකරිමට රිජ්වේ ආර්යා රෝහලට මිලියන 400ක්.ආනයනික සුවඳ විලවුන් සහ සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය සඳහා බදු අයකිරිමට පියවර.
මුඛ රෝග නිවාරණයට මිලියන 300ක්.
HIV ඒඩ්ස් මුල් අදියරේදී හඳුනාගැනීමට ව්‍යාපෘතියක්.
හෙද පුහුණු පාසල්වල යටිතල පහසුකම් වර්ධනයට රුපියල් මිලියන 100ක්
මාතර රෝහලේ මාතෘ වාට්ටුව කඹුරුගමුවට.
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට රක්ෂණයක්.
ආහාර සුරක්ෂිත පද්ධතියක් වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර

5.00
ළමා රෝහලට හෘද රෝග නිවාරණ ඒකකයක්.
කාසල් රෝහලට මිලියන 250ක්.
බෙහෙත් ශාලා පාලනය ශක්තිමත් කිරීම මිලියන 100ක් ලබාදීම.
කොළඹ මහනුවර සහ අනුරාධපුර උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රසව මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට පියවර
මඩකලපුවට සහ රත්නපුර පිළිකා රෝග ඒකක ස්ථාපිත කිරීමට මුදල් වෙන් කෙරේ
බීමවල සීනි ග්‍රෑම් සඳහා අද සිට ශත 50ක බද්දක්.

බෝ නොවන රෝග මර්දනයට වැඩි අවධානයක්.
වකුගඩු ඒකක තුනක් පොළොන්නරුව, යාපනය සහ අනුරාධපුර ඇරඹීමට පියවර
බෝ නොවන රෝග මර්දනයට වැඩි අවධානයක්.
වකුගඩු ඒකක තුනක් පොළොන්නරුව, යාපනය සහ අනුරාධපුර ඇරඹීමට පියවර
ක්‍රීඩා උපකරණ සඳහා සහන.
සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේ ධාවන තීරු ප්‍රතිසංස්කරණයට මිලියන 1200ක් වෙනේ කෙරෙන අතර ක්‍රීඩාවේ තහනම් උත්තේජක භාවිතය මැඩලීමට නව වැඩපිළිවෙලක්.
පොලොන්නරුව, කල්මුණය වැනි ක්‍රීඩාගාර සංවර්ධනයට මිලියන 400ක්.
දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීමට පියවර.
දියගම ක්‍රීඩා ඇකඩමියක් සහ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ඇති කිරීමට රුපියල් මිලියන 1500ක් වෙන් කෙරේ.
මාතලේ හොකී ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රතිසංස්කරණයට මිලියන 400ක් මෙන්ම ක්‍රීඩා සපත්තු බද්ද පහළට.
යොවුන් මළල ක්‍රීඩා සංචිත ඇති කිරීම.
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 1250ක්.
දිස්ත්‍රික් හෝ පළාත් ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගැනීමට නියමිතයි.
මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය ලක්ෂ 3 සිට 5 දක්වා ඉහලට. ඒ අනුව අලුතින් 3000කට මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය හිමිවේ.
පාසල් සිසුන්ට ලබාදුන් රක්ෂණ ක්‍රමයට සමාන රක්ෂණ ක්‍රමයක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ටත් ලබාදීමට යෝජනා
දේශීය වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයක් පිහිටුවීමට පියවර
විශ්ව විද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ අණපනත් සංශෝධනයට.
යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වව්නියා මණ්ඩපය සඳහා පුස්තකාලයක් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක්.
කරාපිටිය රෝහලට මහාචාර්ය ඒකකයක්.
සබරගමුව සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨ බිහි කිරීමට මුදල් වෙන් කෙරේ
සරසවි ශිෂ්‍ය බඳවාගැනීමේ කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා 20%කින් ඉහළට.
විද්‍යාපීඨවල ඉගෙනුම ලබනශිෂ්‍යයන්ට දැනට ගෙවනු ලබන මාසික දීමනාව රුපියල් 3500 සිට රුපියල් 5000 දක්වා ඉහළ දැමීමට පියවර.


4.45

රැකියාව ඉලක්ක කර ගනිමින් ජාන විද්‍යාව, රොබෝ, නැනෝ තාක්ෂණයෙන් යුත් නව විෂයන් හඳුන්වා දීමට පියවර.
අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි විෂය වෙනස් කරනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රමය අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය ඇගයීම් ක්‍රමයක් ස්ථාපනය කරනවා.
අධ්‍යාපන ක්‍රමය අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය ඇගයීම් ක්‍රමයක්.
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රතිසංවිධානය වේ.
වසර 13ක අධ්‍යාපනක් ලබාදීමේ අරමුණ ඇතිව අධ්‍යාපනයට ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන ව්‍යුහගත වේ. ඒ සඳහා මිලියන 3500ක්.
නව වෘත්තීය පුහුණු පාසල් පහක්.
තරුණ ව්‍යවසයාකයන් සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඔවුන්ට සමාන අවස්ථා.
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා.
පාසල් විෂය ධාරාවට රෝබෝ තාක්ෂණය සහ නව තාක්ෂණය.

සිසු රක්ෂණ ක්‍රමය හා ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ පොරොන්දුව ඉටුවෙමින් පවතිනවා.
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුගත කිරිමට යෝජනාවක්.
යොවුන් සේනාංකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්කරන අතර නව වෘත්තීය පුහුණු පාසල් පහක් ඉදිකිරිමේ යෝජනා.
රුපියල් 6000ක් දක්වා යැපුම් පිරිවැයක් රජයෙන් දරණවා.
රුකියා සඳහා සූදානම් කිරිමේ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්කරනවා.
ප්‍රාථමික හා ද්විතික අධ්‍යාපනයට ආයෝජනය කරනවා.
ස්විසර්ලන්ත සහ ජර්මානු තාක්ෂණික සහයෝගය ඇතුව උසස් වෘත්තීව තාක්ෂ්‍ය පුහුණු ආයතන 5ක් ආරම්භ කිරිමට පියවර.
අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්ව ඇති තරුණයන් ලක්ෂ 2ක් පමණ වසරකට බිහිකරන අතර තරුණ ව්‍යවසයාකයන් සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඔවුන්ට සමාන අවස්ථා ලබාදෙනවා.
රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනවා කිරිමට පියවර.
තරුණ තරුණියන්යන්ට වෙළෙඳ පොළ ඉලක්ක කළ උසස් පුහුණු පාඨමාලා ඇති කිරිම ඇතුළු රැකියා සඳහා සූදානම් කිරීමේ අරමුදල වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2500ක්
තරුණ තරුණියන්යන්ට වෙළෙඳ පොළ ඉලක්ක කළ උසස් පුහුණු පාඨමාලා
මෙරට ඉඩම් ලබාගැනීමට විදේශිකයන්ට තිබූ බාධා ලිහිල් කිරීම.
රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය වේ.
ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා ඉඩම් මිලදී ගැනීමේදී ඇති සීමා ඉවතට.
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය පහසු කිරිමට එක් ආයතනයක්
ත්‍රිරෝද රථ නියාමන අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරිමට පියවර.
ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් සංචාරක මඟ පෙන්නන්වන් වශයෙන් පුහුණුකරනවා. ඔවුන්ට නොමිලයේ පුහුණුව දීමට පියවර ගන්නවා.
ත්‍රිරෝද රථ නියාමන අධිකාරියක්.
සංචාරකයන්ට හිතැති ටුක් ටුක් සංකල්පයක්.
සංකල්පය හදුන්වා දෙන බවට යෝජනාවක්.
ඕෆ් රෝඩ් ක්‍රීඩා විදුලි වාහන සඳහා බදු සහන ලබාදීමට පියවර.
සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නව පොලිස් ස්ථාන.
අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළවල් පෞද්ගලික අංශයේ සහාය ඇතිව සංවර්ධනය වේ.
මාදුරු ඹය හා ගල් ඔය සෆාරි පහසුකම් සහිතව සංවර්ධනය කරනව .
අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළවල් පෞද්ගලික අංශයේ සහාය ඇතිව සංවර්ධනය කිරිමට පියවර.
දුම්රිය ස්ථාන කොළඹ කෙටුව, නානුඹය දුම්රිය කෞතුකාර ලෙස සංවර්ධනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇති අතර සංචාරකයන් අභිමුඛ වන පරිදි මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදීම වෙනස් කරනව
කොළඹ කොටුව, නානුඹය දුම්රිය ස්ථාන දුම්රිය කෞතුකාර ලෙස සංවර්ධනය වේ.
සංචාරකයන් අභිමුඛ වන පරිදි මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදීම වෙනස් වේ.
සංචාරකයන් සඳහා පහසුකම් සපයන නිවාස හිමියන්ට ණය ක්‍රමයක්.
2020 දී සංචාරකයන් මිලියන 4.5ක් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කරනවා
සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් සිටින බදු නොගෙවන්නන් බදු දැළට හසුකර ගන්න අතර සංචාරකයන් සඳහා පහසුකම් සපයන නිවාස හිමියන්ට ණය ක්‍රමයක් ඇති කිරිමට පියවර. 2020 දී සංචාරකයන් මිලියන 4.5ක් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කරනවා.
සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් සිටින බදු නොගෙවන්නන් බදු දැළට හසුකර ගන්නවා.

4.30
මැණික් කර්මාන්තය නැංවීම සඳහා කැපීමට ගෙන්වන මැණික් සඳහා ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද ඉවත් කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මල් නිෂ්පාදනය විදේශ වෙළඳපොළට ප්‍රවේශවීමට දියුණු කිරීමට යටිතල පහසුකම් නංවනවා
දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිශ්පාදන වර්ධනය සඳහා නිර්මාණ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමග ස්ථාපිත වේ.
කෙසෙල් හා අන්නාසි අපනයනය කිරීම දිරිමත් කරන අතර ඉහළ නිශ්පාදන ඵලදාවක් සහිත පැළ නිෂ්පාදනය දිරිමත් කරනවා.
කුකුළු පාලනය - දේශීය බඩ ඉරිඟු ආනනය ලිහිල් වේ.
රබර් කර්මාන්තයේ අගය එකතු කිරීමේ නිශ්පාදන සඳහා සහනහිමි වන අතර පොල් තෙල් හා පොල් මද ආශිත නිශ්පාදන සඳහා ජාතිය ගොනැගීමේ බද්ද වසරකට ඉවත් රනු ලබනවා. කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ
ඵලදායිතාවය නැංවීමට රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කෙරේ.
පොල් තෙල් හා පොල් මද ආශිත නිශ්පාදන සඳහා ජාතිය ගොනැගීමේ බද්ද වසරකට ඉවත් වේ.
එමෙන්ම කුළු බඩු කර්මාන්ත සඳහා සහන ලබාදෙනවා. ගුණාත්මක අතින් ඉහළ නිශ්පාදන සඳහා නීති රීති. කුරුඳු හා ගම්මිරිස් අගය එකතු කිරීම වර්ධනය කරනවා.
දෙමුහුන් පොල් පර්යේෂණ සඳහා මිලියන 25ක් වෙන් කරයි.
කිරි,ඖෂධ වැනි නිෂ්පාදයන් සඳහා කර්මාන්ත උපකරණ ආනයන කිරීමේදී බදු සහන ලබාදෙන අතර ගුණාත්මක තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන ආයතන ) සංවර්ධනය කිරිමට කටයුතු කෙරෙනවා.
එමෙන්ම අපනයය කරන දේශීය කර්මාන්ත ශාලා බල ගැන්වීමට කටයුතු කරනවා.
ප්‍රමිති ආයතන සංවර්ධනය කරනු ඇත.


4.15
තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනුවෙන් කොළඹ හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල වලින් පාඨමාලා.
තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 3000ක්.
කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යාපාර ණය ලබා ගැනීමට ඇපකර අරමුදලකට රුපියල් මිලියන 500ක්.
විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන් ව්‍යාපාර සඳහා යොමුවීමේදී පොලී සහන.
කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ශක්තිය ලබාදීමට කාන්තා ව්‍යවසායකයන් සඳහා පොලී අනුපාත සහනයක්.
සුළු ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරික යෝජනාවේ සක්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන ඔවුන්ට ණය ලබාගැනිමට අවස්ථාව දෙන අතර ආනයන අපනයන සංවර්ධන බැංකුවක් ඇතිකරනවා.
මිලියන 500ක වියදමකින් කොටස්කරුවන් සහිත කුඩා ව්‍යාපර ඇති කිරීමට සහාය.
කුඩා ව්‍යාපාරවල නිරත පුද්ගලයන්ට සහන.
අවදානම් දරන ව්‍යාපාරිකයන්ද රැකබලා ගැනීමට ද වැඩි අවදානයක්.
ව්‍යාපාරික කුසලතා දියුණු කිරීම සඳහා ආධාර.
ආනයන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ඉදිකිරීමට රැපියල් මිලියන 10000ක්.
සුළු ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරික යෝජනාවේ සක්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන ඔවුන්ට ණය ලබාගැනිමට අවස්ථාව
නව නිෂ්පානද සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට මිලියන 1.5 භාණ්ඩාගාර ඇපකරයක් සහිත ණයක්.
තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනුවෙන් කොළඹ හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල වලින් පාඨමාලා ආරම්භ කරන අතර තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 3000ක්.

4.05
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශ ජල ජීවි උද්‍යානයේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිමට යෝජනාවක්.
ඉතා අඩු පොලි යෝජනා ක්‍රම 8ක් හඳුන්වා දෙයි.
පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට දිගුකාලීන ණය දීමට අලුත් බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරිමට මිලියන දස දහසක්.
මුහුදු කූඩැල්ලන් ඇල්ලීමට සහ සැකසීමට විශේෂ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කෙරෙන අතර ඒ සඳහා පෞද්ගලික අංශයටද අවස්ථා ලබාදීමට පියවර ගනු ඇත.
වැවක් සහිත ගමක් වැඩසටහන තවදුරටත් අඛණ්ඩව
ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.
තෝරාගත් භාණ්ඩ කිහිපයකට ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ධ ඉවත් කිරිමට පියවර ගනු ඇත.

3.55
ධීවර වරායන් කිහිපයක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට යෝජනා කෙරේ.
බහුදින ධීවර යාත්‍රා ශීතකරන සඳහා යන වියදමින් 50%ක් රජයෙන්.
අපනයන වෙළඳපොල ප්‍රවේශයට පහසුකම් සැලසීම පිණිස පරිසර වැඩසටහන් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැව්වල රොන් මඩ ඉවත් කිරීම කළ යුතුයි. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කරනවා.
වැසි ජලය ක්‍රමවත් ආකාරයට රැස්කිරීමට කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැව්වල රොන්මඩ ඉවත් කිරීමට රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන්කරයි. වී, බඩඉරිඟු සෝයා ඇතුළු බෝ වර්ග 6 ක වගා හානි සඳහා අක්කරයකට 40000 ක රක්ෂණාවරණයක් හඳුන්වා දෙනු ඇත.
ඒකාබද්ධ වෙරළ කලාප කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරිමට පියවර.
ජංගම දුරකථන කුළුණු ව්‍යාපෘති අධෛර්යමත් කිරීමට
ගාස්තුවක් අය කිරිමට යෝජනාවක්.
2018 දී මීගමුව, රැකව, පුත්තලම, මඩකලපුව, නන්දිකඩාල්, මුන්දලම ආදී කලපු 10ක් සංරක්ෂණය කිරිමට පියවර.ගල්කිස්ස ,රත්මලාන වෙරළ ප්‍රතිෂ්ථාපනයට මිලියන 400ක් වෙන් කෙරේ.
කූඩු කළ සතුන් සංකල්පයෙන් බැහැරව විවෘතව සතුන්ට ජීවත්විය හැකි පරිදි දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සකසනවා ඇති අතර පින්නවල අලි අනාථාගාරය යළි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට පියවර ගනු ඇත. පින්නවල අලි පර්යේෂණාගාරයක් ලබාදෙනු ඇත.

3.45
සූර්ය බලයෙන් වාහන ආරෝපනය කරන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරිමට යෝජනා කරනවා.
නාගරීක ගංවතුර පාලනයට පුළුල් වැටසටහනක් ආරම්භ කරන අතර නව බහුකාර්ය කිහිපයක් යෝජනා කරයි.
සෑම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයකම පරිසර හිතකාමී උද්‍යානයක් ඉදිකරන අතර පුස්තකාලයක් , ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ආදී අංගවලින් එම උයන සමන්විත කිරිමට නියමිතයි.
මේ සඳහා මාතර නිල්වලා ගඟේ වම් ඉවුරේ සුවිසල් කලාපයක් දැනටම ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්.

නාගරීක ගංවතුර පාලනයට පුළුල් වැටසටහනක් ආරම්භ කරන අතර නව බහුකාර්ය කිහිපයක් යෝජනා කරයි.

3.35
හරිතකරණය අනුව වාහන භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කරනවා.මේ අරමුණ සඳහා රජයේ සියලු වාහන 2025 වනවිට හයිබ්‍රිඩ් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් කරනු ඇත.
විදුලි ත්‍රීරෝද බස් ඇතුළු විදුලිබල වාහන ආනයන බදු අඩු කරනු ඇත. එන්ජින් ධාරිතාව අනුව ආනයන බදු සූත්‍රයක් හඳුන්වා දෙනවා. අවම වශයෙන් ලක්ෂ 10 කින් විදුලි වාහන අඩුවනු ඇත. අතිසුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා ලක්ෂ 25 කින් බදු වැඩිවනු ඇත,පොඩි වාහන සිහිනය මේ අනුව සැබෑ වනු ඇත.
එන්ජින් ධාරිතාව 2500 ට වැඩි අධි සුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා විහේෂ බද්දක් පනවනු ඇත,ඩීසල් ත්‍රීරෝද රථ පරිසරයට හානිකර නිසා ආනයන බදු වැඩි කරනවා.
දේශීය එකල්ස් කරන වාහන සඳහාද සහන සලසනවා. දැනට ත්‍රීෙරා්ද රථ අයිති අයට බංග්ලාදේශය වැනි රටවලට විකුණන්නට අවස්ථාව සලසනු ඇත. ඒ සඳහා නැව් පහසුකම් කොන්දේසි හඳුන්වා දෙනවා.එයාර් බෑග්ස් රහිත වාහන ආනයනයට ඉඩ දෙන්නේ නැත,

ඉලෙක්ට්‍රික් බස් ලංගමයට හඳුන්වා දෙන්නට මිලියන 500 ක් මේ වසරේත් හදුන්වා දී ඇත,
චාර්ජ් කරන ස්ටේෂන් ලංකාව පුරා වැඩි කිරීමට සහන සලසනවා. කාබන් බද්දකුත් හඳන්වා දෙනු ඇත. මේ අනුව වසර 5 ක් ඇතුළත ලබාගත් මෝටර් සයිකල් කාර් බස් සඳහා සත 17,රු 1.78 ක් හා 2.74 දවසකට ගෙවිය යුතුය.

3.25
රැකියා 10 ලක්ෂයක් ඇති කිරිම රජයේ අපේක්ෂාවයි. ආර්ථිකයට සම්බන්ධ පැරණි පනත් සංශෝධන කරනු ඇත.අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.5% අයවැය හිඟය ලෙස පවත්වා ගැනීමට රජය බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
සාප්පු හා කාර්යාල පනත සංශෝධනයෙන් සේවකයින්ට කැමති පරිදි රැකියා වේලාවෙන් තීරණය කරන්නට යෝජනා කරනවා.

3.20
අතීතය හා වර්තමානය ගැන කෙටි හැඳීන්වීමකින් අනතුරුව මුදල් ඇමතිවරයා අයවැය කතාව ඇරඹුවේය.

නිල හරිත තීරසාර අයවැය යන තේමාව අයවැයට ලබාදෙන්නට තීරණය කළ බව කීවේය.
Reply With Quote
(#2)
Old
ManOfSteel's Avatar
ManOfSteel ManOfSteel is offline
Senior Member
ManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of lightManOfSteel is a glorious beacon of light
 
Posts: 2,089
Join Date: Jan 2013
Location: ලෝකෙසෝන් ඉන්වැල&
11-10-2017, 08:13 AM

ඔය කොරල තියෙන්නෙ
"හින්දු, ඉස්ලාම් ආදී විශ්වාසයන්ට අයත් ස්ථාන කිහිපයක් සංවර්ධනය කෙරේ."

දැන් එතකොට මේ රටේ බෞද්දයෝ ඔටුවොද ? බෞද්දයෝ හෝ සිංහලයන් ගැන සඳහනක් වත් නොකර
අනිත් ජාතින්ට අය වැයෙ න්ම ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන්නේ ආණ්ඩුවට සිංහල ජනතාව තුට්ටුවක් තරම්වත් නොවටින නිසාද ??
Reply With Quote
(#3)
Old
chanaka's Avatar
chanaka chanaka is offline
Senior Member
chanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of lightchanaka is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,010
Join Date: May 2006
11-10-2017, 08:46 AM

Quote:
Originally Posted by ManOfSteel View Post
ඔය කොරල තියෙන්නෙ
"හින්දු, ඉස්ලාම් ආදී විශ්වාසයන්ට අයත් ස්ථාන කිහිපයක් සංවර්ධනය කෙරේ."

දැන් එතකොට මේ රටේ බෞද්දයෝ ඔටුවොද ? බෞද්දයෝ හෝ සිංහලයන් ගැන සඳහනක් වත් නොකර
අනිත් ජාතින්ට අය වැයෙ න්ම ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන්නේ ආණ්ඩුවට සිංහල ජනතාව තුට්ටුවක් තරම්වත් නොවටින නිසාද ??
අපි නොදන්නා කීපය අන්තිමට නැති history එකක් හදලා දෙන්න හදන්නේ සිංහල උන්ට කෙලවෙලම යන්න
Reply With Quote
(#4)
Old
tclanki's Avatar
tclanki tclanki is offline
Senior Member
tclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to alltclanki is a name known to all
 
Posts: 4,685
Join Date: Feb 2010
11-10-2017, 09:11 AM

Budget Review by KPMG Sri Lanka Suresh Perera (Principal Taxation)


Reply With Quote
(#5)
Old
sanoka's Avatar
sanoka sanoka is offline
Senior Member
sanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of lightsanoka is a glorious beacon of light
 
Posts: 5,937
Join Date: Dec 2007
11-10-2017, 09:30 AM

Quote:
Originally Posted by ManOfSteel View Post
ඔය කොරල තියෙන්නෙ
"හින්දු, ඉස්ලාම් ආදී විශ්වාසයන්ට අයත් ස්ථාන කිහිපයක් සංවර්ධනය කෙරේ."

දැන් එතකොට මේ රටේ බෞද්දයෝ ඔටුවොද ? බෞද්දයෝ හෝ සිංහලයන් ගැන සඳහනක් වත් නොකර
අනිත් ජාතින්ට අය වැයෙ න්ම ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන්නේ ආණ්ඩුවට සිංහල ජනතාව තුට්ටුවක් තරම්වත් නොවටින නිසාද ??
Reply With Quote
(#6)
Old
කවුද බෝයි's Avatar
කවුද බෝයි කවුද බෝයි is offline
Senior Member
කවුද බෝයි has a spectacular aura aboutකවුද බෝයි has a spectacular aura about
 
Posts: 436
Join Date: Jul 2012
11-10-2017, 09:46 AM

"අතිසුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා ලක්ෂ 25 කින් බදු වැඩිවනු ඇත,පොඩි වාහන සිහිනය මේ අනුව සැබෑ වනු ඇත."

සුඛෝපභෝගී වාහන වලට ලක්ශ 25ක් බදු ගහල කියනව පොඩි වාහන සිහිනය සැබෑවනු ඇතලු. මොන සුකන්නක්ද මේ කියවන්නෙ.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpCopyright © 2006 - 2011 ElaKiri™ Beta2.Evo vBulletin, vBa iBproArcade Subdreamer I-Magic MKv

Page generated in 0.06421 seconds with 11 queries