විජය කුමාරතුන්ගයන්ගේ මගගෙදර විකිනීමට

Gampaha විජය කුමාරතුන්ගයන්ගේ මගගෙදර විකිනීමට

Buy (LKR800.00)
මිතුරෙකු වෙනුවෙන් පලකිරීමකි....

සීදූව අමුණ පාරේ මෙතෝදිස්ත පල්ලිය අසල පර්චස් 18.5ක වටිනා ඉඩම සහ නිවස කඩිනමින් විකිනීමට... කොන්ක්‍රීට් යෙදූ අඩි 12 පුලුල් මාර්ගය, විදුලිය, ලිං ජලය සහ නිස්කලංක වටපිටාව... හතරැස් ඉඩම වටා තාප්ප ගසා ඇත...

මෙම නිවස විජය කුමාරතුංගයන්ගේ මහගෙදර වන අතර කලකට පෙර යම් අලුත්වැඩියා කිරීමක් සිදුවී ඇත... වත්මන් හිමිකරු(නෑදෑයන්)විදේශගතව සිටිනා බැවින් මෙම ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට තීරණය කර ඇත...(මෙහි සත්‍යතාවයන් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සොයාබැලිය හැක)

කාමර 3, සාලය, කුස්සිය නාන කාමරය සහිත නිවස...
කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ,සීදූව දුම්රියපොල සහ ගම්පහ කොලබ මීගමුව බස් මාර්ගයට ආසන්නයෙන්...

පර්චසය ලක්ශ 8කි. මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක...

විමසීම් සදහා අමතන්න...
0713418559 or 0776912461

unnamed.jpg
unnamed1.jpg
unnamed2.jpg
unnamed3.jpg
Contact number
0713418559
Land type
  1. Residential
Land size
18.5
Unit
Perches
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
AWRORA
Views
716
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings