විවේකයක් නේද ඕනි මෙන්න හොදම තැන TRAVEL අයට වීශේශයි

විවේකයක් නේද ඕනි මෙන්න හොදම තැන TRAVEL අයට වීශේශයි

Buy (LKR2,500.00)
නුවර එලිය කියන්නේ ගොඩක් මනසට නිදහසක් දෙන තැනැක්නේ ඉතින් අපි තීරනය කරා අලුතෙන්
photo-1472224371017-08207f84aaae.jpg
BUNGALOW
එකක් පටන් ගන්න මේ අපි පොඩිගානට තමයි RENT කරන්නේ දැනට ඔයාලත් නුවර එලිය එනවනම් අනිවාර්යෙන් ඇවිත් යන්න එන්න යාලුවන්ටත් දැනගන්න මෙක SHARE කරන්න එයාලටත් ගොඩක් ඕනි වෙයි TRAVELING ජොබ් කරන අයට වීශේශ තියෙනවා අපිව කරන්නකෝ
Contact number
0764266782
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review