සිත වසඟ කරවන ජාත්‍යන්තර නාලිකා 10000+ අරන් බලමු. ගන්න කැමති අයට නොමිලේ දවසක Test Account එකක්.

සිත වසඟ කරවන ජාත්‍යන්තර නාලිකා 10000+ අරන් බලමු. ගන්න කැමති අයට නොමිලේ දවසක Test Account එකක්.

Buy (LKR900.00)
සිත වසඟ කරවන ජාත්‍යන්තර නාලිකා 10000+ අරන් බලමු. :love:

Smart TV එකේ, Mobile Phone එකේ, Computer එකේ. .

තමන්ට ඔනේ වෙලාවක ඔනේ තැනක ඉදන් TV බලන්න, Movies බලන්න ලේසිම ක්‍රමය.

HD FHD Quality එකට මේ පාර ලෝක කුසලාන තරගාවලිය බලන්න.

අපේ අය ගොඩක් කැමති ක්‍රීඩා නාලිකා ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. නැති එකක් නැ.

කියනවට ගන්න ඔනේ නැ. ටෙස්ට් එකක් බලලාම ගන්න පුලුවන්.

ගන්න කැමති අයට නොමිලේ දවසක Test Account එකක් දෙන්නම්.:yes::yes:

කරන්න තියෙන්නේ IPTV Smarters Pro ඇප් එක Install කරලා, අපි එවන ලොගින් details දෙන එක විතරයි. :)
 • 10000+ TV Channels
 • 20,000 + VOD
 • Movie and tv-Series
 • TV Guide (EPG)
 • Support All Devices
 • HD , SD & FHD
 • 24/7 Live Support
 • 99.9% Uptime
මට දෙන්න පුලුවන් මේ ගානට තමයි. :-) මේක නියම Price එකක්.:yes:

Basic | Monthly Membership Rs 1000.00 Rs 900.00

Standard | 3 Months Membership Rs 3000.00 Rs 2700.00

Professional | 6 Months Membership Rs 6000.00 Rs 5400.00

Enterprise | Annual Membership Rs 10000.00 Rs 9000.00


තව එකක් මේ Package එක්ක ඔනේ අයට Adult Channels වෙනම Category එකකට දාලා දෙන්න පුලුවන් :D

මේ සම්බන්දතාවය ගැටලු ඔනේ වෙලාවක අපිට කියන්න.. අපි හොද Service එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

0773569952 - Thamoda
Contact number
0773569952
Condition
New
 • 1.gif
  1.gif
  293.4 KB · Views: 72
 • ded.jpg
  ded.jpg
  253.8 KB · Views: 67
 • dewde.jpg
  dewde.jpg
  283.3 KB · Views: 69
 • dwedwed.jpg
  dwedwed.jpg
  238 KB · Views: 62
 • Untitled.jpg
  Untitled.jpg
  359.2 KB · Views: 60
 • WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (1).jpeg
  WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (1).jpeg
  238.8 KB · Views: 62
 • WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (2).jpeg
  WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (2).jpeg
  139.6 KB · Views: 66
 • WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (3).jpeg
  WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM (3).jpeg
  119.4 KB · Views: 60
 • WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM.jpeg
  WhatsApp Image 2021-10-09 at 8.44.01 PM.jpeg
  234.2 KB · Views: 69
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
roshanthamoda
Views
489
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings