ඉදිරියේ රාළ
Reaction score
539

Profile posts Latest activity Postings About

 • සහෝ pm බැහැලු.

  ඉදිරියේ රාළ has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.
  මට යන්තං gastritis ගතියත් තියනවා මචං. පාංකුඩු බෙහෙතෙන් ඒක නම් දැන් නෑ වගේ. දිගටම දින 21 ක් කන්නම් මචං. කලින් දින කීපයක් කන්න බැරි වෙලා මම ආයි මුල ඉදලා පටන් ගත්තා. ඊයේ අලුතින් කිලෝ එකක් හැදුවා.
  බොහෝම ස්තූතී මචං.
  ඔය සෙමට ගොඩක් ආයුර්වේද බෙහෙත් ගත්තා මචං. වෙද්දු කීප දෙනෙක්ගෙන්ම අරං ආයුර්වේද මහ රෝහලෙනුත් ගත්තා. නමුත් තාම තියනවා.
  නහයේ මස්දළු තියනවලු. ent surgeon නහයට දාන්න ඩ්‍රෙප් එකක් දුන්නා. මේ දවස්වල ඒක දානවා. :(
  එක පාරක් වෙදමහත්තයෙක් කිව්වා මචං සෙමට තම්බලා බොන්න කියලා. ඒ වෙදමහත්තයට සෙම තිබිලා ඒකෙන්ම හොද උනාලු. ඒකයි මම බැලුවේ හැමදාම බිව්වොත් ගැටලුවක් වෙයිද කියලා.
  මචං පිටවක්කා තම්බලා දවසට වරක් වගේ බිව්වට අව්ලක් නැද්ද?
  කඩෙන් ගන්න කුලු බඩු පැකටි හෝ මෝලට දිලා හෝ අබරපු එවා හොද නැද්ද ?
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…