පිටියෙ-අප්පු
Reaction score
3,065

Profile posts Latest activity Postings About

 • මචං, හක්කෙ තියල සෙම අරින්න කියල ඇඹුල් දොඩම් ගෙඩියක් හොයා ගත්තා.

  එක බෑයක් ඉවරයි. ඒත් සෙම ගැලවෙන පාටක් නෑ.

  වැඩේ හරියට වෙන්න දෙතුන් පාරක් කොරන්න ඕනිද.

  නැත්නම් ඇඹුල් දොඩම් කියල දුන්නට ඒක වෙන මොනා හරි දොඩම ක් ද දන්නෑ

  උපදෙසක් දියත් බං....
  පිටියෙ-අප්පු
  පිටියෙ-අප්පු
  මට පේන්නෙ පැණි දොඩමක් වගේ දීලා තියෙන්නේ - කීප සැරයක් කොරන්න ඕනා - වරකට තේ හැන්ද ගාණේ වර්ග 3න් අරගෙන කළවම් කොරලා ටික ටික දිවේ ගාන්න ඕනා - හක්ක අස්සටම වදිනවා දැනෙනවා. එතකොට උගුරට සෙම ගලන්න ඕනා.

  ඕක් හරියන්නෙ තම්බුන් හොද්දෙන් දාඩිය දම්මලා වැඩේ කොරගන්න.
  paralk
  paralk
  Ela.

  Thanks macho....
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…