බෙන් 10
Reaction score
1,186

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • ;) එළකිරි ජනාධිපතිවරණය - 2019
  එළකිරි තනිකඩ පෙරමුනේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වෝට් එකක් දාමු නේද මචන්.. :D:D:D:love:
  එන්න අපි අපේ එළකිරිය අලුත් කරමු.... :love: :yes:

  :D:love: vote එකක් දෙන්න අපිට මෙතනින් ගිහින්..! ජය..! ;)

  ;) තනිකඩ අපෙන් එළකිරියට - අපි එළකිරිය අලුත් කරමු
  ;) එළකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - පක්ශ කාර්‍යාලය
  ;) එළකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය
  ;) එලකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - සාමාජිකයන් බදවා ගැනීම

  සහෝ/ යාලුවේ ...... :love:

  අපේ තනිකඩ පෙරමුන වෙනුවෙන් ඔයාගෙ වටිනා චන්දය අපිට ලබා දෙන්න .. :love:
  අපි එලකිරිය අලුත් කරමු යාලුවේ..... :love::love:

  එන්න අපිත් එක්ක ඒකතු වෙන්න යාලුවේ ... :love::love:
  එළකිරි ජනාධිපතිවරණය 2019
  එළකිරි තනිකඩ පෙරමුනේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වෝට් එකක් දාමු .. :love:
  එන්න අපි අපේ එළකිරිය අලුත් කරමු.... :love:


  ඡන්දය දෙන්න මෙතනින්

  තනිකඩ අපෙන් එළකිරියට - අපි එළකිරිය අලුත් කරමු

  එළකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - පක්ශ කාර්‍යාලය

  එළකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය

  එලකිරි තනිකඩ පෙරමුණ - සාමාජිකයන් බදවා ගැනීම
  ඔබේ චන්දය එලකිරි ජාතික සභාව වෙනුවෙන් භාවිතාකර ඇතෙක් බරට රෙප් දිනාගන්න!

  showthread.php
  කඹය 2019 - තරගය

  එන්න vote කරන්න

  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1895231

  එළකිරි මහා කඹ ඇදීමේ තරගය 2018

  සචිත් ටීම් එකේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වෝට් එකක් දාමු නේද.. :D:D:D
  එන්න , රෙප් වැස්සට අහුවෙන්න එන්න....  ඔබේ වටිනා මනාපය දෙන්න පහත ලින්ක් එකට යන්න....
  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1846194

  මේකට comment එකකුත් දැම්මනම් රෙප් දෙන්න ලේසි
  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1846196

  ස්තුතියි ..සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...

  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1846194
  අපිට මනාපයක් දෙනවද :)


  මචන් අපිට වෝට් එකක් දියන්.

  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1793064
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…