සොහොන
Reaction score
1,126

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • මේ සින්දුවේ නම මොකක්ද බන්?
  කවුද කියන්නේ?
  පුලුවන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් දීපන්කෝ.
  https://www.youtube.com/watch?v=bgAMqVzapIA
  තෑන්ක්ස් මචන්.
  මෙහෙ වර, ඇවිත් බලනු, බලා සැනසෙනු, සිතුනු ඩේ කියනු, කියලා ඉවරනම් වහා පිටව යනු...
  ###මහවැලි කොමලිය ### Mahawali Development Project ###
  :yes::yes: මැච් එකටත් සෙට් වෙන්න ට්‍රයි කරහන් සොහා..
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…