1. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  😂 කොහොමද bro අවුරුදු 2 පස්සෙ
 2. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  ❤ ලොකෙ වු ඇල්ලුවද නැද්ද කියලා උ බලා ගනි ඔයි මට පුකද 😂 කවුරු හරි මහතෙක් මෙවා ගැනත් කතා කරා නම් වටිනවා 😂 ------ Post added on 1665432882
 3. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  ඔයා මොකද නිකන් වැරැදි කතා කියවන්නෙ බ්ල් ගෙට්ස්ගෙ කොම්පැනිය කෙල වුනෙත් නැ මට හැදි ගැවුනෙත් නැ යාලු බ්ස්නස් කියන්නෙ එකට තමයි 😂
 4. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  Wp හැදි ගැවිලා ගියත් බ්ල් ගෙට් හැදි ගැවුනෙ නැනෙ bro වයාපාර කියන්නෙ අවදානම 100/100 කෙල වෙන්න හරි කරන එකාට වැරැදුනෙ නැනෙ
 5. සොහොන

  ලස්සන ගේමක් ගහනවා

  ඔව් නෙ දැන් සෙරම විසදිලා මිනිස්සුන්ගෙ ප්‍රශ්න ගු මොඩ කතා කියවන්න එපා හලො
 6. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  අම්මො මෙක එක කිව්වට උන් ගොඩ ගිහින්නෙ bro 😂
 7. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  Yes bro 🤗🔥 😂 උගෙ කරුම වලට අපි පලිත් නැ උත් පලිත් නැ ------ Post added on 1664993851 😂 උගෙ කරුම වලට අපි පලිත් නැ උත් පලිත් නැ 500 M ++ හරිනෙ අමාරුව 😂🔥🔥 ------ Post added on 1664993933
 8. සොහොන

  අද පැනි බෙරෙන්න දීලා නේද...

  ඔයාගෙ වද කොත්තු කතාව වගෙ තව එකක් කියන්නකො plzz 😂
 9. සොහොන

  Questions ආන්ඩුවට එරෙහි විරෝධතාකරුවන් මර්දනය නවතනු! සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරනු! ප්‍රසිද්ධ ඔන්ලයින් රැස්වීම 25 ඉරිදා සවස 4ට ලියාපදිංචි වන්න

  නැ bro ඉන්නවා ඉතින් වෙලාව එනකම්ම 🤗🔥🔥 Erozan ඔච්චර තරහා ගන්න එපා හොදටම කරන ගමන්නෙ ඉන්නෙ නෙද 😂 ------ Post added on 1664042492
 10. සොහොන

  අද පැනි බෙරෙන්න දීලා නේද...

  😂 උත් එක්ක ටික දවසකින් හොදටම නටන්න ලැස්ති උනා විතරයි අද
 11. සොහොන

  ඇති යාම්තම් වද කොත්තු 😂

  මෙවා බලලා එලකිරියෙ දාන්න අපි පින් කරා 😂
 12. සොහොන

  පන්සලේ ලයිට් බිල ගෙවන්න සල්ලි නෑ..ඒ වුනාට...

  අපි ඉස්සර ආගම් ගැන කතාකරනොකට බුරන් ආපු බල්ලො රැලට මෙව පෙනියන්
 13. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  බ්ල් ගෙට්ස්ගෙ කරුම වලට මන් පලි නැනෙ
 14. සොහොන

  Questions ආන්ඩුවට එරෙහි විරෝධතාකරුවන් මර්දනය නවතනු! සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරනු! ප්‍රසිද්ධ ඔන්ලයින් රැස්වීම 25 ඉරිදා සවස 4ට ලියාපදිංචි වන්න

  ආන්ඩුවට එරෙහි විරෝධතාකරුවන් මර්දනය නවතනු! සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරනු! ප්‍රසිද්ධ ඔන්ලයින් රැස්වීම 25 ඉරිදා සවස 4ට ලියාපදිංචි වන්න https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkceugrTkrGtS-4Y5i5AIvMQog5lo54kg4 Background Music - Migue Johnson,Good day to die
 15. සොහොන

  windows phone එකක් ගැන කතාවක් - 2016 rise of modern WP

  දැන් කොහොමද ෆොන් වල අගෙ 😂
 16. සොහොන

  දැන් සැපද

  ඉන්නකො ආතල්නෙ ඔනෙ ඔගොල්ලොන්ට 🤔 එරොසන් පකා කො ??? ------ Post added on 1623618777 කොහොමද ඉතාලි පුසා ------ Post added on 1623618897 ------ Post added on 1623618942
 17. සොහොන

  දැන් සැපද

  මොකො වෙන්නෙ friend 🤗
 18. සොහොන

  who is erozon ?

  hukanoooo huuuu

  No contents