1. සොත්ති මාටිං

  කමුද???????????????

  අපිගියා මගෙන් සැභ පැතුම් මිත්‍රයා!!:lol::P
 2. සොත්ති මාටිං

  POST UR MAY DEKSTOP

  පේන්නෑ :no:
 3. සොත්ති මාටිං

  ජැක් ගහමු

  ගහන්න පුලුවන් හැම තැනටම නංගි කෙනෙක් හින්දා ගහල දෙනවා..:P
 4. සොත්ති මාටිං

  ජැක් ගහමු

  නංගි නම අහන එකක් නෑ..:lol:
 5. සොත්ති මාටිං

  ජැක් ගහමු

  තෝ.. දන්න ජැක් ගැහිල්ල තියා.. :P
 6. සොත්ති මාටිං

  කමුද???????????????

  ළගපාත ස්තානයක් නැද්ද?:sorry:
 7. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  තෝ.. නයෙක්ද දිව දක්කරන්නේ..:growl:
 8. සොත්ති මාටිං

  කමුද???????????????

  හුටා 119 ට කතා කරන්නද?:shocked:
 9. සොත්ති මාටිං

  කමුද???????????????

  :sorry: දන්න වනේ යුනිකෝඩ් වල හැටි..
 10. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  කවුද යකෝ.. මැක්කා..:growl:
 11. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  කණ්ණාඩියෙන් මූන පේනකොට හිනා යනවද?:lol:
 12. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  නාකිවෙන්න දෙයක් තියෙනවද නේද බං:lol:
 13. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  තරහ ගන්න එපා නාකි වෙයි..:P
 14. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  හු ග කාලෙකින් වලියක් දැම්මෙ නෑ.. අතේ පයේ හිරි ඇර ගන්න ඕන...:P
 15. සොත්ති මාටිං

  Elakiri Gang - එළකිරි ගැන්සිය

  හොදට ඉන්න වා .. :)

  No contents