Search results

 1. A

  ඉන්ටනෙට් Speed එක දාපල්ලා

  Unlimited with No FUP - LKR 2500/month https://www.speedtest.net/result/11429954954
 2. A

  Mitsubishi Lancer

  Evo X is considered as the worst of the Evo series. No 4G63, European design, list goes on. Most of the Evo guys won't even consider the X as a 'real evo'. It gets the same bad rep as R35. Same goes for RX-8 for many reasons. (while RX7 FC / FD are awesome and super $$$)
 3. A

  Toyota premio ඔය කියන තරම් සැපද?

  Suspension waladi, you get what you pay for. Toyota OEM enne KYB, BMW OEM enne BOGE/SACHS. ekanisa, European wahana samanyen suspension walin Japanese walata wada issarahen innawa. I'm ONLY reffering to city cars and do not get confused with sports cars / touring cars. (example - A 25 year old...
 4. A

  why cant sri lanka make a vaccine for covid ?

  As I understand, Medical Doctors do not come up with new medicine. Scientists / Chemists do that. PS. Sri Lankan doctors like to pretend like they are gods but at the end of the day, they are not that great compared to the rest of the world. Simple example.. SL doctors do not get involved in...
 5. A

  Questions Alloy wheel wrapping or painting

  225 will probably be pretty expensive and heavy while 205/45/17R is generally a bit cheaper. But of course it will depend on the width of your rim. 55k is great if forged Enkei alloys. And the value of rims will go higher for sure. I paid $350 for a set of Volk Racing C-Ultra 17x7 around 2...
 6. A

  Questions Alloy wheel wrapping or painting

  If it's up to me, I would rather buy the Enkei and wait for tyres just cz most of the stock alloys look bad to me (subjective) and most of them are cast alloys (objective - heavier and weaker). But do make sure they are real Enkei. There are lots of fake rims from Philippines / Thailand etc. A...
 7. A

  Questions Alloy wheel wrapping or painting

  If you wanna do it cheap, you can plastidip. It's cheap but won't last long. Painting rims is pretty expensive cz generally it requires a lot of prep work to do it right. (sandblasting / filling / etc) If chrome rims, it's even more expensive. IMO It's not worth painting your rims unless they...
 8. A

  Do children need privacy from parents?

  Just wait for them baiyas to trigger and scream about how privacy is bad blah blah
 9. A

  Do children need privacy from parents?

  From that logic, are you ok with government spying / monitoring on you? As you said, if you have nothing to hide / if you don't do anything illegal, why bother raaaaaaaight?
 10. A

  කරන්ට් නැති වෙලාවට රවුටර් එකට පවර් Power Tank එකක්..

  Hoda18650 battery set ekakui, 18650 charging board ekakui (with protection), boost converter ekakui ganing bung. (4 / 6 / 8 slot 18650 enclosure ekakuth ebay eken ganna puluwan)
 11. A

  Web development

  server settings check karanna. Restrict outgoing SMTP to root, exim, and mailman (FKA SMTP Tweak) - OFF meka harigiye naththam Prevent “nobody” from sending mail - OFF karala balanna
 12. A

  🔴 කොරෝනා හේතුවෙන් නිරෝගී ශක්තිසම්පන්න අයෝමය ශූරයෙකුත් මියයයි

  ජිම් එකට යනඑකේ අවුලක් නැහැ. හැබැයි body building කියන්නෙ competitive sport එකක්නෙ බන්. Long term steroid use, etc. වලින් අනිවාරයෙන්ම අවුල් එනව ඇති. "The Joe Rogan Experience" සෑහෙන discuss කරන topic එකක් තමයි long term side effects of body building as a competitive sport.
 13. A

  1NZ-FE engine needed for Premio 240

  Yes sir, Thailand for the last 8 years. Our car culture is not as good as Australia (we dont get too many American cars as Australia). But it's not bad at all with pretty chill regulations. I drive a Lancer with a 98 Decibel s/s exhaust and it's street legal and my 95' Astina makes 150WHP at...
 14. A

  1NZ-FE engine needed for Premio 240

  Makes sense. I'm used to the Thai car culture where even Vios owners upgrade their suspension to H&R and port & polish the heads and run E-Manage with E20 / E85 just to get extra 20WHP. So we basically don't leave any potential HP untapped. :ROFLMAO:
 15. A

  1NZ-FE engine needed for Premio 240

  Agreed. The devil you know is much better than the angel you don't know. You also have the option of upgrading to high lift cams / high compression pistons / porting and polishing the head while doing a rebuild which will guarantee better performance. @hrm what's the issue with remapping at a...
 16. A

  1NZ-FE engine needed for Premio 240

  Depends. If head is warped - probably no point of rebuilding. if less than 0.3mm, maybe you can machine the head and use a thicker metal head gasket and get away with it. If the block is cracked / deformed - once again no point in rebuilding. It head and block are in decent condition (you need...
 17. A

  Toyota premio ඔය කියන තරම් සැපද?

  Ubata pissuda Oii? KYB and Tokico makes Toyota OEM shocks. Toyota is not a suspension company. If you want better performance, go for Tein / HDrive / Kony / HKS / Bilstein / H&R / Eibach coilovers. ($1000++)
 18. A

  Sway bar bush

  Vernier caliper එකකින් size එක බලල aftermarket polyurethane bushing order කරානම් හරි. නැත්තම් dealer තමයි. සෑහෙන ගානක් වෙයි
 19. A

  Toyota AE 100 | Offical Thread

  වෙන්න ඇති බන්. මම හිතන්නෙ B16B/K20A ලංකාවට වැඩිය ගේන්නෙත් නැහැ වගේනේ

  No contents