අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් සැමන් රොටී හදමු.

rajika4never

Well-known member
 • Dec 16, 2008
  1,471
  455
  83
  colmbo
  අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් සැමන් රොටී හදමු.

  ගෙදර හැමෝම :yes::yes:ඉන්න මේ වෙලාවේ ඒ අයත් එකතු කරගෙන අඩු බඩු :shocked::shocked:ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනින් ලේසියෙන් :love::love: සැමන් රොටී හදමු