අඩෝ මූ මේ මොනවද කියාගෙන යන්නේ?? 😂😂😂

Luvis

Well-known member
 • Aug 14, 2015
  1,411
  698
  113
  ඩොටේ

  --
  මූ මේ කියාගෙන යන හෑල්ලේ text එක දාපන්කෝ තේරෙන එකෙක්. 😅

  අඩේ නාට්ටාමි අඩුකුලේ තෝ වීදි ගණිකාවිගේ පඩත්තර බැල්ලිගේ හිඟන වේසිගේ පුතා ගෝඨා
   

  Lovtus

  Well-known member
 • Apr 26, 2015
  6,793
  13,584
  113
  අඩේ නාට්ටාමි අඩුකුලේ තෝ වීදි ගණිකාවිගේ පඩත්තර බැල්ලිගේ හිඟන වේසිගේ පුතා ගෝඨා
  අඩෝ තැන්කු පොක්ක :D
   
  • Haha
  Reactions: Cypress

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  9,157
  28,408
  113
  Homagama

  --
  මූ මේ කියාගෙන යන හෑල්ලේ text එක දාපන්කෝ තේරෙන එකෙක්. 😅

  අඩේ නාට්ටාමි අඩුකුලේ උපන් වීදි ගණිකාවගේ පඩත්තල බැල්ලිගේ හිඟන වේසිගේ පුතා ගෝටබය රාජපක්ස

  එදා මිරිහානේ රැ සීන් එක.. පුදුම දවසක්. ඔතනට ගියානේ. එදා සිද්ධි ලයිව් මෙකේ දැම්මා යාපයාගේ නුලක.
  තව කොල්ලෙක් කිව්වා මාර එකක් ඒක හොයාගන්න නැනේ.
   

  Lovtus

  Well-known member
 • Apr 26, 2015
  6,793
  13,584
  113
  අඩේ නාට්ටාමි අඩුකුලේ උපන් වීදි ගණිකාවගේ පඩත්තල බැල්ලිගේ හිඟන වේසිගේ පුතා ගෝටබය රාජපක්ස

  එදා මිරිහානේ රැ සීන් එක.. පුදුම දවසක්. ඔතනට ගියානේ. එදා සිද්ධි ලයිව් මෙකේ දැම්මා යාපයාගේ නුලක.
  තව කොල්ලෙක් කිව්වා මාර එකක් ඒක හොයාගන්න නැනේ.
  හම්මට.. :shocked:
   
  • Like
  Reactions: Cypress

  eksudda

  Well-known member
 • May 25, 2017
  4,060
  2,355
  113
  අර නුවර එකේ කොන්ඩම් එකක් අතේ තියන් කියන්නේ එකත් මරු..
   
  • Wow
  Reactions: Lovtus

  Lovtus

  Well-known member
 • Apr 26, 2015
  6,793
  13,584
  113