අඩෝ මෙව්වා ඉලීගල් බන්..

inspiron

Well-known member
 • May 27, 2014
  23,906
  16,096
  113
  Nowhere
  FB_IMG_16526565878690592.jpg
   

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  24,119
  122,537
  113
  Los Alamos
  පහුගිය ටිකේ තිස්ස කුට්ටියා රාජපස්සලගෙ කුණු හෝදන එක වෙනුවෙන් රගන්න පටන් අරන් කිච උණා. මෙදා පාර ඔක්සිජන් ඕන නැති පිටසක්වල අපතයා ඒ ජොබ් එකට බැහැලා.