අද කරන්ට් එක යනව එනවා උබලට එහෙම ද ?

Nadun26

Well-known member
 • Apr 27, 2015
  10,998
  8,389
  113
  35
  Anuradhapura
  lktips.com
  ඊයේ රෑ 1 පටන් ගත්තේ කරන්ට් එක ගියා ආවා තුන් පාරක් විතර උදේ වෙනකම් කරන්ට් එක තිබ්බේ නැහැ උදේ ඇවිත් තිබ්බා.

  අය උදේ ඉදලා සැරෙන් සැරේ යනවා එනවා මල කරුමයක් යනකොට දානවා එක එක සැරේ ඔහොම කරනවා

  උබලට මෙහෙමද ? CEB එකට කිව්වත් වැඩක් වෙයි ද මේක ?
   
  • Like
  Reactions: siri_ayya

  KSPathirana

  Well-known member
 • Apr 22, 2015
  3,986
  4,720
  113
  ඊයේ රෑ 1 පටන් ගත්තේ කරන්ට් එක ගියා ආවා තුන් පාරක් විතර උදේ වෙනකම් කරන්ට් එක තිබ්බේ නැහැ උදේ ඇවිත් තිබ්බා.

  අය උදේ ඉදලා සැරෙන් සැරේ යනවා එනවා මල කරුමයක් යනකොට දානවා එක එක සැරේ ඔහොම කරනවා

  උබලට මෙහෙමද ? CEB එකට කිව්වත් වැඩක් වෙයි ද මේක ?
  Same
   
  • Like
  Reactions: Nadun26

  Nadun26

  Well-known member
 • Apr 27, 2015
  10,998
  8,389
  113
  35
  Anuradhapura
  lktips.com
  අවුලක් නෑ අපිටනම්
  හ්ම්ම් අපිටනම් එපා වෙලා ඉන්නේ මුන් යනකොටම දානවා ඒ ගමන්ම අය යවනවා ඊට පස්සේ අය දානවා ඊට පස්සේ විනාඩි 15 විතර පස්සේ අය එනවා ඔහොම තිබිලා අය අර වැඩේම වෙනවා හිටපු ගමන්

  ඕක මන් දැක්කා

  හ්ම්ම්
  හ්ම්ම්
   
  • Like
  Reactions: Heshan Daminda

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  13,433
  18,170
  113
  චී ලංකාව
  ඊයේ රෑ 1 පටන් ගත්තේ කරන්ට් එක ගියා ආවා තුන් පාරක් විතර උදේ වෙනකම් කරන්ට් එක තිබ්බේ නැහැ උදේ ඇවිත් තිබ්බා.

  අය උදේ ඉදලා සැරෙන් සැරේ යනවා එනවා මල කරුමයක් යනකොට දානවා එක එක සැරේ ඔහොම කරනවා

  උබලට මෙහෙමද ? CEB එකට කිව්වත් වැඩක් වෙයි ද මේක ?
   
  • Haha
  Reactions: Cypress