අද මලගෙදරදි ගෑනු ලමයි ගොඩක් මන් දිහා බැලුවා

abhilanka

Well-known member
 • Mar 19, 2020
  2,077
  3,075
  113
  මම තලෙලුයි.
  මැද තරුන විය ඉකමවලා.
  5" 10'
  රැවුල වවලා.කොන්ඩෙත් හොදට තියනවා.

  අද මාර වැඩක් උනා.
  ගෙවල් ගාව මලගේකට ගියා.
  16 වගේ ඉදන් කෙල්ලො හිටියා.
  පොඩ් කෙල්ලො ගොඩක් මමදිහා බලද්දි අතටම අහුවනා.
  @helplesser මූට උනා කිව්ව වගේ.
  ඒකෙත් පොඩ් ආශික් එකක් තියනවා නේද් මෝඩ සින්හලුනේ
   

  EURO NCAP

  Active member
 • Oct 28, 2023
  154
  246
  43
  මම තලෙලුයි.
  මැද තරුන විය ඉකමවලා.
  5" 10'
  රැවුල වවලා.කොන්ඩෙත් හොදට තියනවා.

  අද මාර වැඩක් උනා.
  ගෙවල් ගාව මලගේකට ගියා.
  16 වගේ ඉදන් කෙල්ලො හිටියා.
  පොඩ් කෙල්ලො ගොඩක් මමදිහා බලද්දි අතටම අහුවනා.
  @helplesser මූට උනා කිව්ව වගේ.
  ඒකෙත් පොඩ් ආශික් එකක් තියනවා නේද් මෝඩ සින්හලුනේ
  දැන් කෙල්ලො ගෙදර ගිහින් උබව මතක් කරගෙන DJ කරනවා ඇති
   

  ithaliveshi

  Active member
 • Nov 20, 2023
  192
  206
  43
  @2osama වගේ සුදු කොට කැරි පොන්න මානසික ලෙඩ්ඩු ගිහාම කෙල්ලො හැරි හැරි බලනවලු මොන කාලකන්නියෙක් ද මේ කියලා..
   

  manjulabw

  Well-known member
 • Aug 23, 2007
  16,383
  14,109
  113
  Land of the Gods 🕎
  IMG-7712.jpg
   

  Kannangara_1989

  Active member
 • Feb 3, 2017
  102
  202
  43
  මම තලෙලුයි.
  මැද තරුන විය ඉකමවලා.
  5" 10'
  රැවුල වවලා.කොන්ඩෙත් හොදට තියනවා.

  අද මාර වැඩක් උනා.
  ගෙවල් ගාව මලගේකට ගියා.
  16 වගේ ඉදන් කෙල්ලො හිටියා.
  පොඩ් කෙල්ලො ගොඩක් මමදිහා බලද්දි අතටම අහුවනා.
  @helplesser මූට උනා කිව්ව වගේ.
  ඒකෙත් පොඩ් ආශික් එකක් තියනවා නේද් මෝඩ සින්හලුනේ
  උබද මැරිල හිටියෙ පෙට්ටියෙ
   

  hecker_thama

  Well-known member
 • Dec 27, 2022
  5,597
  5,663
  113
  මම තලෙලුයි.
  මැද තරුන විය ඉකමවලා.
  5" 10'
  රැවුල වවලා.කොන්ඩෙත් හොදට තියනවා.

  අද මාර වැඩක් උනා.
  ගෙවල් ගාව මලගේකට ගියා.
  16 වගේ ඉදන් කෙල්ලො හිටියා.
  පොඩ් කෙල්ලො ගොඩක් මමදිහා බලද්දි අතටම අහුවනා.
  @helplesser මූට උනා කිව්ව වගේ.
  ඒකෙත් පොඩ් ආශික් එකක් තියනවා නේද් මෝඩ සින්හලුනේ
  paiia kotanam sorry