අද ලෝකයේ මිනිස්සු මේ රටට හොයාගෙන එනවා, හොරෙන් නැව් නැගලා එන තත්වයට අපි පත් කලා- දොලවත්ත 🤭

Walter White

Well-known member
 • Nov 20, 2019
  18,484
  55,105
  113
  දෙහිවල
  181309985_584652709604112_8185592487402684664_n.jpg

  හාලේලුයියා