අද සිට දින 50ක් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව වැසේ

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  8,460
  8,147
  113
  සේදවත්ත
  අනිවාර්‍යෙන් තෙල් හිගයක් එනවා කරන්ට් කපනවා, නිශ්පාදන පහල යනවා , ආයෝජකයන් අහුලන් වෙන රටවලට යනවා. විශේශයෙන් තොරතුරු තාක්ශන ආයතන