::::<<<<<අනාගත ලෝකයෙන් >>>>>>::::

sanddun

Well-known member
 • Jun 8, 2008
  13,002
  1,246
  113
  PX3-808
  නියමයි මචන්.
  3.gif

  thanxx :):)
   

  sanddun

  Well-known member
 • Jun 8, 2008
  13,002
  1,246
  113
  PX3-808
  මෙන්න අලුත්ම iPhone 5 එකේ Hologram Projector එක
  කොහොමද අපි ෆිල්ම් වල දැකපුව දැන්
  ඇත්ත වෙනවා නේද ?
  Such mechanisms will be used to turn the iPhone 5 into the perfect presentation tool, specially for architects, car, boat designers and whatnot. Combine that holographic ability with the power of Office PowerPoint
  iPhone5ConceptIncorporatesaHologramProjector_thumb.png
   
  Last edited:

  sanddun

  Well-known member
 • Jun 8, 2008
  13,002
  1,246
  113
  PX3-808
  With the massive environmental pollution, the reduced figure of stars in the sky has been observed. The Led Galaxy is a streetlamp that is designed to address this issue by bringing the stars on the ground through powerful LEDs, making an artificial galaxy that can make people comfortable and remind about the nature again.


  LedGalaxy4_thumb.jpg  LedGalaxy1_thumb.jpg

  LedGalaxy2_thumb.jpg
   

  Kasun.D

  Member
  Apr 13, 2008
  1,552
  96
  0
  ..:in the Capital of Down South:..
  මෙන්න අලුත්ම iPhone 5 එකේ Hologram Projector එක
  කොහොමද අපි ෆිල්ම් වල දැකපුව දැන්
  ඇත්ත වෙනවා නේද ?
  Such mechanisms will be used to turn the iPhone 5 into the perfect presentation tool, specially for architects, car, boat designers and whatnot. Combine that holographic ability with the power of Office PowerPoint
  iPhone5ConceptIncorporatesaHologramProjector_thumb.png
  Meka danata hadalada thiyenne?
   

  lahiruni91

  Member
  Mar 8, 2008
  136
  5
  0
  මෙන්න අලුත්ම iPhone 5 එකේ Hologram Projector එක
  කොහොමද අපි ෆිල්ම් වල දැකපුව දැන්
  ඇත්ත වෙනවා නේද ?
  Such mechanisms will be used to turn the iPhone 5 into the perfect presentation tool, specially for architects, car, boat designers and whatnot. Combine that holographic ability with the power of Office PowerPoint
  iPhone5ConceptIncorporatesaHologramProjector_thumb.png
  maxxa cool
  well done