අම්බූ

CAPITHAN

Well-known member
 • Nov 20, 2020
  5,454
  13,396
  113
  සිංහාසනේ ගූ ගියා භක්තිමත් කතෝලිකයා.
   
  • Dislike
  Reactions: AnuradhaRa