අම්මා පාවා දීම | Trending Now

uttappu

Active member
  • Sep 15, 2015
    396
    195
    43
    උන්ගෙ ගෙවල් වලට ගිහින් අඬ අඬ, Social media පුරාවට, Tv වල කොච්චර දේවල් දැම්මත්, අහින්සක මිනිස්සු පාරවල් වල, පෝලිම් වල තව කොච්චර මැරිල වැටුනත්, අසංවේදී නායකයො ඉන්නෙ කියල උන් ඔප්පු කරයි නැවත නැවතත්....