අමාරුම කාලේ කීයක් හරි හොයාගන්න

leeroxxroxx

Well-known member
 • Sep 12, 2012
  2,378
  1,345
  113
  Panadura
  IMG-20230209-WA0007.jpg


  අග හිගකම් බරටම දැනෙන අමාරුම කාලේ කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් එකම එක විදියයි තියෙන්නේ...

  👍👍👍...ඒ තමන්ගෙම කියලා පොඩියට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න එක.

  ඒත් මෙච්චර අමාරු කාලෙක බිස්නස් කරන්න පුලුවන්ද?🤔🤔🤔...

  ඔව් පුලුවන්....😊
  අපි සූදානම් ඔබට කියලා දෙන්න.
  පෙබරවාරි 16 වෙනිදා උදේ 9.00ට, ඔබට ළගම තැනට ඇවිත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න...

  1)කළුතර කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර සේවා පියසේදී
  2)මතුගම සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේදී
  3)අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  4)බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  5)පාලින්දනුවර මාරගහදෙනිය විහාරස්ථානයේදී
  6)වලල්ලාවිට පන්නිල ශෛලබිම්බාරාමයේදී
  7)බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  8)හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  9)ඉංගිරිය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේදී
  10)මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  11)මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  12)බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  13)පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  14)දොඩන්ගොඩ තෙබුවන ග්‍රන්ථාකාර පිරිවෙනේදී

  විමසීම්
  කළුතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
  0342229792
   

  Lovtus

  Well-known member
 • Apr 26, 2015
  3,717
  6,822
  113
  පිරමීඩ් නෙමෙයි 😛 කුඩා කර්මාන්ත එකෙන් කරන්නෙ. කුළු බඩු, වටලප්පන් ඔය වගේ සීන් තියෙන්නේ
  කුඩා චන්දෙත් ළඟයි නොවැ :baffled:
   
  • Haha
  Reactions: ElaBaba

  Nidarshana_k

  Well-known member
 • Feb 19, 2022
  10,101
  1
  16,829
  113
  ජාලේ...
  sorry.com
  ඔය රජයෙන් කරපු එකකට නම්බර් එක දුන්නා. දැන් මාස 4 කට විතර කලින්. ලැබිච්ච දේකුට් නෑ Spam link නම් Sms එනවා
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  29,416
  17,042
  113
  IMG-20230209-WA0007.jpg


  අග හිගකම් බරටම දැනෙන අමාරුම කාලේ කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් එකම එක විදියයි තියෙන්නේ...

  👍👍👍...ඒ තමන්ගෙම කියලා පොඩියට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න එක.

  ඒත් මෙච්චර අමාරු කාලෙක බිස්නස් කරන්න පුලුවන්ද?🤔🤔🤔...

  ඔව් පුලුවන්....😊
  අපි සූදානම් ඔබට කියලා දෙන්න.
  පෙබරවාරි 16 වෙනිදා උදේ 9.00ට, ඔබට ළගම තැනට ඇවිත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න...

  1)කළුතර කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර සේවා පියසේදී
  2)මතුගම සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේදී
  3)අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  4)බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  5)පාලින්දනුවර මාරගහදෙනිය විහාරස්ථානයේදී
  6)වලල්ලාවිට පන්නිල ශෛලබිම්බාරාමයේදී
  7)බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  8)හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  9)ඉංගිරිය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේදී
  10)මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  11)මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  12)බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  13)පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී
  14)දොඩන්ගොඩ තෙබුවන ග්‍රන්ථාකාර පිරිවෙනේදී

  විමසීම්
  කළුතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
  0342229792
  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ
  :lol::lol::lol: