අලුත් මහා බැංකු අධිපති ගැන මොකද හිතන්නේ?

අලුත් මහා බැංකු අධිපති ගැන මොකද හිතන්නේ?

 • හොඳයි වගේ. බලමු කොහොම කරයිද කියලා.

  Votes: 65 31.0%
 • හොඳයි වගේ. හැබැයි මුන් එක්ක ඕක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.

  Votes: 72 34.3%
 • පොර සුපිරි පොරක්. ඕක ගොඩ දානවා.

  Votes: 15 7.1%
 • මේ වෙලාවේ මොකා ආවත් ගොඩ දානවා බොරු

  Votes: 11 5.2%
 • මුන් ඔක්කොම එකයි, වැඩක් නැහැ.

  Votes: 7 3.3%
 • කබ්රාල් සර් තරම් හොඳ නැහැ. අපිට කබ්රාල් සර් ආපහු ඕන.

  Votes: 8 3.8%
 • පොර ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ.

  Votes: 32 15.2%

 • Total voters
  210

geeko

Well-known member
 • Mar 18, 2013
  6,468
  3,293
  113
  මට ඉංග්‍රිසිත් බෑ, ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයත් බෑ, රට හදන්නත් බෑ. මම මාස තුනක් පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ නෑ. අර්බුදය ඉවර වුනාට පස්සේ එන්නම්. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තූතියි.

  මූ මොකටද බන් අර්බුදය ඉවර වුනාට පස්සේ එන්නේ :confused: