අලුත් Trend එක බුරිය විදින එක😘

DiksonAlex

Well-known member
 • Sep 7, 2021
  910
  851
  93
  Colombo
  M
  anyway pattaa habai:love: I love it

  288164467_1376956356150022_338405229785774024_n.png
  287855388_1376956699483321_6204841410412441515_n.png

  289230773_1376958902816434_1545969452419873559_n.png
  288526628_1376959909483000_6279068508316103902_n.png
  289249516_1376961286149529_2119326468835225636_n.png
  288742140_1376962972816027_6702487358808464217_n.png

  287699965_1376964319482559_2244249706403583095_n.png
  288867842_1376967452815579_3882865717535366237_n.png
  278413996_574593294036529_4859940570905164704_n.jpg
  E dara wassiyanta buriye tamai dan ellaganna wenne. Salli walta mas wikunannt bane me kale.
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  13,579
  14,570
  113
  සේදවත්ත
  steriod ne ban.nikan hadenne nane whey gehuwata
  ඔම හදන්න වේ ඕනේ නෑ රෙවෙන්න කාඩියෝ කරලා ටයිට් මීල් පෑලැන් එකක් එක්ක එන්ඩුවරන් වර්ක් අවුට කරන්න ඕනේ
   

  Hinna

  Well-known member
 • May 4, 2018
  1,553
  613
  113
  Anith kello ekka balagena pahalata eddi ara Mashi Nehansa kiyana waduru wesige katha balapanko
  Ballek puke arapu wandiriyek wage