අසහනේ උපරිමයි

amasi1

Member
Oct 23, 2018
280
12
0
මට අසහනේ උපරිම වෙලා තියෙන්නෙ.උදේ ඉදන් මගෙ අගල් 10 ක් දිග ලිගුව ප්‍රාණවත් වෙලා තියෙන්නෙ. :angry:
 

50KG

Member
Jul 17, 2016
6,649
1,347
0
මැඩම් ළඟ
උබේ ඔය අසහනේ පිට කරගන්න ඔක්කොම එකට දාල එක ත්‍රෙඩ් එකක් ඕපන් කලොත් නරකද. නැත්නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ මල්ටිපල් ත්‍රෙඩ්ස් ඕපන් කරන එක.
 

amasi

Member
Sep 3, 2018
692
17
0
උබේ ඔය අසහනේ පිට කරගන්න ඔක්කොම එකට දාල එක ත්‍රෙඩ් එකක් ඕපන් කලොත් නරකද. නැත්නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ මල්ටිපල් ත්‍රෙඩ්ස් ඕපන් කරන එක.

it is a fake imitating me. :D ignore him
 

Silly point

Well-known member
 • Apr 7, 2011
  22,870
  4,008
  113
  උබේ ඔය අසහනේ පිට කරගන්න ඔක්කොම එකට දාල එක ත්‍රෙඩ් එකක් ඕපන් කලොත් නරකද. නැත්නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ මල්ටිපල් ත්‍රෙඩ්ස් ඕපන් කරන එක.

  ubema fake eka neda ai me? :rofl:
   

  Kolama

  Well-known member
 • Sep 11, 2008
  15,162
  13,405
  113
  ලිම්පෝපෝ කන්දෙ
  මට අසහනේ උපරිම වෙලා තියෙන්නෙ.උදේ ඉදන් මගෙ අගල් 10 ක් දිග ලිගුව ප්‍රාණවත් වෙලා තියෙන්නෙ. :angry:

  ලිගුවට චිකන් හොදි ටිකක් ගාලා ලොකු බල්ලෙක් ඉන්න ගෙයක් ලගට ගිහින් ගේට්ටු හිලකින් ලිගුව ඇතුලට දාපන්. :yes:
   

  amasi1

  Member
  Oct 23, 2018
  280
  12
  0
  ලිගුවට චිකන් හොදි ටිකක් ගාලා ලොකු බල්ලෙක් ඉන්න ගෙයක් ලගට ගිහින් ගේට්ටු හිලකින් ලිගුව ඇතුලට දාපන්. :yes:

  Thoo ehemada kale
   

  Opinion

  Member
  May 20, 2018
  2,904
  174
  0
  මට අසහනේ උපරිම වෙලා තියෙන්නෙ.උදේ ඉදන් මගෙ අගල් 10 ක් දිග ලිගුව ප්‍රාණවත් වෙලා තියෙන්නෙ. :angry:

  anweekshayakin baluwamada angal dahayak wage penne ?