අසිරිමත්-පසේබුදු-පෙළහර

r runner

Member
May 12, 2015
2,533
775
0
සම්බුදු පෙළහර සැබැවින්ම අසිරිමත්!

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

Starry Night

Well-known member
 • Mar 8, 2017
  3,052
  2,172
  113
  Nawala
  හොද ලිපියක්, ස්තුතියි!


  මචන්, කවුරුහරි දන්නවද "හිමාලය" නමින් බුද්දකාලෙය් හැදින්වූ ප්‍රදේශය අද නිවැරදිව හදුන්වනේ කුමන ප්‍රදේශයද කියලා ...?:confused::confused:

  (උතුරු ඉන්දියාව , එවරස් කදුපන්තිය පහල ප්‍රදේශය වගේ උත්තර නැතුව හරියටම අද පවතින ඉන්දියානු පරිපාලන ප්‍රදේශ/දිස්ත්‍රික අනුව කුමන ප්‍රදේශයද ?)

   

  hirashgeff

  Well-known member
 • Jan 16, 2007
  10,740
  7,220
  113
  24
  ලොවෙත් නැති තැනක
  හොද ලිපියක්, ස්තුතියි!


  මචන්, කවුරුහරි දන්නවද "හිමාලය" නමින් බුද්දකාලෙය් හැදින්වූ ප්‍රදේශය අද නිවැරදිව හදුන්වනේ කුමන ප්‍රදේශයද කියලා ...?:confused::confused:

  (උතුරු ඉන්දියාව , එවරස් කදුපන්තිය පහල ප්‍රදේශය වගේ උත්තර නැතුව හරියටම අද පවතින ඉන්දියානු පරිපාලන ප්‍රදේශ/දිස්ත්‍රික අනුව කුමන ප්‍රදේශයද ?)


  හිමාලය තමයි. හිමාලය කියන්නේ සංස්කෘත වචනය

  හිම +ආලය => ආලය කියන්නේ ලව් එක නෙවෙයි.. දේවාලය වගේ ස්ථානයක් නිරුපණය කරන්නක්.