Reply to thread

Nawa warak dahaya keeyada? (Namaya wadi kireema dahaya)