ආයෙත් ණය අරගෙන වාරයක් හදයි!

jhnnwp

Well-known member
 • Jan 6, 2012
  25,903
  12,974
  113
  ඩොලර් මිලියන 40ක් ණයට අරන් කන්කසන්තුරේ වරාය හදන්න යනවා පොන්නය. 😖

  Sri Lanka ready to develop KKS harbour with US $ 40Mn loan from India​

  1 July 2022 06:02 am
  Sri Lanka looks forward to the development of the Kankasanthurai Port using US $ 40 million offered by India, Ports, Shipping and Aviation Minister Nimal Siripala de Silva said.


  The Minister told Daily Mirror that Sri Lanka Ports Authority (SLPA) had done preliminary work, and would proceed with the rest of the work using the financial facility offered by the EXIM Bank of India.
  https://www.dailymirror.lk/breaking...rbour-with-US-40Mn-loan-from-India/108-240127
  India wa wahallu karaganna hadana un lawama unge yatithalapahasukam sapayagannawa
  lol
   

  Xi Jinping

  Well-known member
 • Jan 26, 2022
  6,119
  12,752
  113
  Erozan's Mom's room  QjPD6Bk.jpg