ආයෝජනය කරන්න ගිහිල්ලා අපේ අය කරන වැරදි

SANDRO DZ

Member
Mar 1, 2016
334
26
0
good one

samahara dewal ekka ekanga wenna be

niweradi theerana kiyana eka ithaa wedagath
 
Last edited:

Shan_LK

Member
Dec 13, 2016
184
82
0
:love::love:
ගොඩක් වැදගත්, වටිනා ලිපියක් මචෝ.
keep it up!

T F S !

REP++