ඇඹරැල්ලා දළු සලාදය....

Malin Media

Well-known member
 • Apr 24, 2018
  56
  72
  63
  පළමුව ඇඹරැල්ලා දළු කඩා හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න. විශේෂයෙන් ඇඹරැල්ලා දලු වල කොළවල යටි පැත්ත හොඳින් පරික්ෂා කර පිරිසිදු කර ගන්න. හේතුව යට සතුන් සිටීමට හැකි නිසා ,ඉන් ඉන්පසු කොල ටික හීනියට ලියාගන්න. ඊට අමුමිරිස් , හීනියට ලියන ලද රට ළුනූ, අවශ්‍ය පමණ, ලුණු, උම්බලකඩ, මිරිස් කුඩු, එකතුකර දෙහි දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න .

  Visit - CUISION OF SRI LANKA
  06.jpg
   

  Attachments

  • 01.jpg
   01.jpg
   830.1 KB · Views: 9
  • 04.jpg
   04.jpg
   1,017.7 KB · Views: 9
  • Like
  Reactions: hodakolla

  ~Pirate~

  Well-known member
 • Dec 24, 2012
  2,306
  676
  113
  පළමුව ඇඹරැල්ලා දළු කඩා හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න. විශේෂයෙන් ඇඹරැල්ලා දලු වල කොළවල යටි පැත්ත හොඳින් පරික්ෂා කර පිරිසිදු කර ගන්න.

  one na ban ethokota umbala kada one na , :rofl: :rofl: :rofl:
   

  Honda.putha

  Well-known member
 • Dec 26, 2017
  4,377
  6,211
  113
  පළමුව ඇඹරැල්ලා දළු කඩා හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න. විශේෂයෙන් ඇඹරැල්ලා දලු වල කොළවල යටි පැත්ත හොඳින් පරික්ෂා කර පිරිසිදු කර ගන්න.

  one na ban ethokota umbala kada one na , :rofl: :rofl: :rofl:
  ehama karanne nathnam umbalakada danna one na.
   
  • Haha
  Reactions: ~Pirate~