ඇයි බන් ගුවන් ටිකට් මෙහෙම...

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  12,110
  12,805
  113
  සේදවත්ත
  මම ලබන සතියේ කොලඹ ඉදන් වියට්නාමේ හැනොයි වලට යන්න singapore airline ටිකට් එකක් බැලුවා..up and down එක singapore airline එකේ වෙබ් සයිට් එකෙන් ගන්න පුලුවන් කාඩ් එකෙන් පේ කරලා ගන්නවනම් 230000ට වගේ..ලන්කාවේ තියන සින්ගප්පූරු ගුවන් සේවේ ඔෆිස් එකට කතාකරාම උන් කියනවා උන්ගෙන් ගන්නවනම් 470000යි ලු..එකම ටිකට් එක..මම ඇහුවා වෙන ටිකටින් කරන උන්ගෙන්..ඔක්කොම ගනන් 4න් උඩ තමයි..නමුත් එයාලයින් එකේ වෙබ් එකෙන් ගන්න පුලුවන් පට්ට අඩුවට..මම ඇහුවා එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා එයාලයින් එකේ කොලඹ ඔෆිස් එකෙන් ..උන් කියනවා එහෙම තමයිලු..කාඩ් එකෙන් පේ කරලා ගන්නවනම් ගන්නලු අඩුවට..නමුත් කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න ලිමිට් තියනවද දන්නේ නෑලු..මේක ලන්කාවේ ටිකටින් කරන උන්ගේ ගේමක්ද බන්..මොකද එයාලයින් එකේ වෙබ් එකෙන් 220/230 ගන්න පුලුවන් ටිකට් එකක් ලන්කාවේ 400/470 ගනන් වෙන්න හේතුව මොකද්ද ...මොකද එමිරේට්ස් එකේ කොලඹ ඉදන් තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් වලටත් ටිකට් එක 310 ක් වගේ..මට ප්‍රශ්නේ බන් කාඩ් එකෙන් දෙලක්ෂ තිස්දාහක වගේ පේමන්ට් එකක් කරන්න පුලුවන්ද මේ දවස්වල ලන්කාවේ ඩොලර් කේස් නිසා..ඒක හරියට දන්නේ නෑ බෑන්ක් එකෙන් අහන්න ඕනි...මේ දවස්වල ගනන් වැඩිවෙන සීන් එක අල්ලලා මාර ගේම් දෙනවා ලන්කාවේ එවුන්..ඒකයි මේක ඇහුවේ..
  බෑ කාඩ් පේමන්ට් ලිමිට්
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  4,317
  8,272
  113
  මම ලබන සතියේ කොලඹ ඉදන් වියට්නාමේ හැනොයි වලට යන්න singapore airline ටිකට් එකක් බැලුවා..up and down එක singapore airline එකේ වෙබ් සයිට් එකෙන් ගන්න පුලුවන් කාඩ් එකෙන් පේ කරලා ගන්නවනම් 230000ට වගේ..ලන්කාවේ තියන සින්ගප්පූරු ගුවන් සේවේ ඔෆිස් එකට කතාකරාම උන් කියනවා උන්ගෙන් ගන්නවනම් 470000යි ලු..එකම ටිකට් එක..මම ඇහුවා වෙන ටිකටින් කරන උන්ගෙන්..ඔක්කොම ගනන් 4න් උඩ තමයි..නමුත් එයාලයින් එකේ වෙබ් එකෙන් ගන්න පුලුවන් පට්ට අඩුවට..මම ඇහුවා එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා එයාලයින් එකේ කොලඹ ඔෆිස් එකෙන් ..උන් කියනවා එහෙම තමයිලු..කාඩ් එකෙන් පේ කරලා ගන්නවනම් ගන්නලු අඩුවට..නමුත් කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න ලිමිට් තියනවද දන්නේ නෑලු..මේක ලන්කාවේ ටිකටින් කරන උන්ගේ ගේමක්ද බන්..මොකද එයාලයින් එකේ වෙබ් එකෙන් 220/230 ගන්න පුලුවන් ටිකට් එකක් ලන්කාවේ 400/470 ගනන් වෙන්න හේතුව මොකද්ද ...මොකද එමිරේට්ස් එකේ කොලඹ ඉදන් තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් වලටත් ටිකට් එක 310 ක් වගේ..මට ප්‍රශ්නේ බන් කාඩ් එකෙන් දෙලක්ෂ තිස්දාහක වගේ පේමන්ට් එකක් කරන්න පුලුවන්ද මේ දවස්වල ලන්කාවේ ඩොලර් කේස් නිසා..ඒක හරියට දන්නේ නෑ බෑන්ක් එකෙන් අහන්න ඕනි...මේ දවස්වල ගනන් වැඩිවෙන සීන් එක අල්ලලා මාර ගේම් දෙනවා ලන්කාවේ එවුන්..ඒකයි මේක ඇහුවේ..
  Try findmy fare. Try booking in advance. Anyway flights that are direct or have lower transit times are quite expensive.

  මචන්..කොමර්ෂල් බැන්කුව එහෙම සතියකට රුපියල් 50000 යි ලු ගෙවන්න දෙන්නේ..ලිමිට් එක...
  Bank ekata talk karapan mulinma. Also HSBC is quite lenient when it comes to these things. I didn't even have a spending limit for the 2 weeks I was in SG. Not sure if it was because I was a premier card holder. You can always talk to the bank and check machan.
  ------ Post added on Apr 22, 2022 at 2:07 PM