ඇල්ගී (Algae) ගැන විස්තර දන්න කවුද ඉන්නේ එළකිරියේ?

Homie

Active member
 • Jul 7, 2021
  104
  209
  43
  ඇල්ගී (Algae) ගැන විස්තර දන්න කවුද ඉන්නේ එළකිරියේ?
  ඔ2 වැඩිපුරම පිට කරන ඇල්ගී ගැන විස්තර හොයා ගන්න ඕන , තව ඒ සම්බන්ද විස්තර.

  දන්න කෙනෙක් උදව්වක් දෙන්න. :-)
   

  pjgprabath

  Well-known member
 • Aug 2, 2008
  832
  1,063
  93
  මෙන් මෙ Documentary බලන්න සියලු දේ ඇත.
  ff.JPG


  https://babytorrent.fun/movies/fantastic-fungi-2019/