ඇස්ප්‍රින් වර්ග දෙකක් භාවිතයෙන් ඉවත් කරයි

hichchiputha

Well-known member
 • Jan 3, 2018
  36,695
  31,692
  113
  වොන්ඩර් ලැන්ඩ්
  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය (MSD) සියලුම රජයේ රෝහල්වලින් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන 'ඇස්ප්‍රින්' වර්ග දෙකක් භාවිතය ඉවත් කර ඇත.  ඒ අනුව, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ (NMRA) නිර්දේශයන්ට අනුව, MSD විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම රජයේ රෝහල් වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

  NMRA විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයකින් පසුව ප්‍රශ්නගත ඖෂධ භාවිතය ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කරන ලද අතර එහිදී ඇස්පිරින් කාණ්ඩ රැසක සාම්පල පරීක්ෂා කරන ලදී.

  අදාළ කාණ්ඩ දෙක පසුව ප්‍රමිතියෙන් තොර බව සොයා ගන්නා ලද අතර, එබැවින් භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලදී.

  එම්එස්ඩී වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කපිල වික්‍රමනායක සහතික වූයේ කෙසේ වෙතත් ඖෂධ දෙක ඉවත් කළද රෝහල්වල ඇස්පිරින් හිඟයක් නොමැති බවයි.