ඉක්මනට ගොඩ යන්න ද ඕනේ?

lgayyamp

Well-known member
 • Jan 16, 2019
  2,450
  2,504
  113
  කොලොම්පුරේ
  TFS

  B U M P

  Mobile App Development
  Web development
  Programming (Basic to Advance Coding)
  Digital Marketing - SEO, SMM, SEM
  Graphic Design - Photoshop/illustrator
  3D designing
  Creative Writing/ Copy righting
  Videography/ Cinematography / Video editing
  Podcasting
  Fashion Design, Tailoring
  Photography
  Language and Translation


  මේ සෙට් එකෙන් වැඩිපුරම උපයන්න පුළුවන් හා ඉගෙනගන්න ලේසිම එක මොකද්ද ?
  හැම සයිඩ් එකේම expert කෙනෙක් උනොත් ඕන දෙකින් ගොඩ යන්න පුලුවන්
  ------ Post added on May 29, 2021 at 2:08 PM