ඉඩම් අවශ්‍ය අය ඉන්නවනම් කියන්න ..

kasun0011

Active member
 • Feb 17, 2009
  207
  127
  43
  කඩුවෙල, මාලබේ, අතුරුගිරිය,පාදුක්ක, හොරණ, හංවැල්ල , කිරිදිවැල, අවිස්සාවේල්ල, අමිතිරිගල, අත්තනගල්ල, අවට ඉඩ කඩම් අවශ්‍ය අය ඉන්නවනම් කියන්න ..

  ලොකු වතු - 10 arc වගේ ඒවත් තියෙනවා
  10 P වගේ පොඩි ඉඩම් එහෙමත් තියෙනවා.
   

  Anthurium

  Well-known member
 • May 15, 2017
  319
  407
  63
  "ඉඩම් අවශ්‍ය අය ඉන්නවා නම් කියන්න". ඉඩම් අවශ්‍ය නැති එකෙක් ඉන්නවද ලංකාවේ ???
   

  darkhair

  Well-known member
 • Sep 15, 2020
  683
  689
  93
  හොරණ,තලගල,පොල්ගස්ඕවිට,මොරගහහේන අවට ගෙයක් එක්ක ඉඩමක් තියෙනව නම් කියන්න... බස් යන පාරකට කිට්ටුවෙන්....ගොඩාක් ඇතුලෙ නම් එපා....
   

  kasun0011

  Active member
 • Feb 17, 2009
  207
  127
  43
  amithirigala - 10 acr - 48 M
  malabe near sliit - 20 P - 35 M
  Malabe near sliit - 10 P - 20M
  Horana - Suwana boomi Oppu - 70 P near Pokunivita juntion - 70 lak
  Athtanagalla - 20 P - negotiation

  හොරණ,තලගල,පොල්ගස්ඕවිට,මොරගහහේන අවට ගෙයක් එක්ක ඉඩමක් තියෙනව නම් කියන්න... බස් යන පාරකට කිට්ටුවෙන්....ගොඩාක් ඇතුලෙ නම් එපා....
  Horana - Suwana boomi Oppu - 70 P near Pokunivita juntion - 70 lak - with old house
  ------ Post added on Jul 21, 2021 at 11:02 PM

  aththnagalla - 1 acr - with pol - negotiation
  ------ Post added on Jul 21, 2021 at 11:15 PM