ඉතා විරල වර්ෂ 1945හේ ලංකාවේ වර්ණ පින්තුර

Honda.putha

Well-known member
 • Dec 26, 2017
  6,224
  9,093
  113
  මෙන්න මචන් වර්ෂ 1944-1945 වගේ කාලයේ ලංකාවේ ඉතා සුපිරි සහ විරල color පින්තුර කීපයක්. මම දැකපු ලංකාවේ පැරණිම වර්ණ පින්තුර මේ.. මෙම පින්තුර දෙවන ලෝක යුද්දය වෙනුවෙන් ලංකාවේ ස්තාන ගත කරලා තිබ්බ බ්‍ර්තාන්‍ය රාජකීය හමුදාවේ අයගේ පින්තුර වගයක්. දෙවන ලෝක යුද්දයේ බ්‍ර්තාන්‍යයට ආසියාවේ යුද්දය මෙහෙයවීමේ ඉතාමත්ම වැදගත් ස්තනයක් වුයේ ලංකාව සහ ඉන්දියාවයි. ඒ නිසාම ජපන්නු මහ දුරක් ගෙවාගෙන ලංකාවට ඇවිත් අහසින් බෝම්බත් දැම්ම. ඒ ප්ලේන් වලින් බෝම්බ දාන වීඩියෝ එකකුත් තිබ්බ, හොයාගන්න අමාරුයි එක දැන්.. මේ තමයි මම දැකපු ලංකාවේ පරණම වර්ණ පින්තුර.
  මේ එළකිරියේ උඹල වෙනුවෙන්මයි දැම්මේ..
  නැගෙනහිර ආසියා බලකාගේ ප‍්‍රධාන අණදෙන නිලධාරියා අද්මිරාල් මවුන්ට් බැටන් සාමි සහ නිලදාරීන් පිරිසක් . මහනුවර දී..
  ඔහුගැන විස්තර - LINK

  Admiral-Louis-Mountbatten-1900-1979-Supreme-Allied-Commander-South-East-Asia-SEAC-drives-fellow-Brit.jpg  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදා සෙබලියන් පිරිසක්.. අපේ එකා කළුම කලුයි කියන්නේ අර ටකරම් වල ගාපු කළු පාටටත් වඩා කලුයි...
  Women-s-2-Auxiliary-Air-Force-In-Ceylon-1945.jpg

  ලස්සන පින්තුරයකට pose කරන රාජකීය හමුදා නිලදාරිනියක්
  A-leading-WREN-poses-on-native-outrigger-on-the-tropical-Mount-Lavinia-beach-in-Colombo-1945.jpg

  ගල්කිස්සේ මහ හෝටලයේ විවේක සුවය ලබන රාජකීය හමුදා නිලදාරීන්..
  945.jpg

  ගල්කිස්සේ වෙරළේ විවේක සුවය ලබන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නිලදාරීන්.
  British-Army-Personnel-On-Leave-1945.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා දුරකථන මෙභෙයවන්නෙක් වෙන ආර්. රිව් මහතා.
  British-Army-telephonist-A-L-Reeve-with-a-pet-monkey-at-a-jungle-airfield-in-Ceylon-now-Sri-Lanka-14.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදාව
  British-servicemen-carrying-out-maintenance-work-on-a-Stinson-Reliant-of-the-Fleet-Air-Arm-at-a-jung.jpg
  මහනුවර,,,
  British-Servicemen-On-Leave-In-Ceylon-1944.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ බලකාය..
  Marine-Commando-Soldiers-in-an-armored-car-preparing-to-move-out-in-Ceylon-during-World-War-Two-Sri.jpg  Off-Duty-Airmen-In-Ceylon-1944.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ බලකා සෙබළුන් දෙදෙනෙක්. Davies and Bamforth
  polarr-image.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ සෙබලෙක්..
  Royal-Navy-commando-infantryman-holds-a-large-machete-as-he-prepares-to-quench-his-thirst-with-milk.jpg

  View-of-Royal-Navy-servicemen-wheeling-a-21-inch-torpedo-to-be-loaded-under-a-Grumman-Avenger-aircra.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදා සෙබලියන් පිරිසක්
  Women-s-Auxiliary-Air-Force-In-Ceylon-1945.jpg
  අලින්ගෙන් ඇති ප්‍රයෝජන..
  World-War-II-1945-Ceylon-Native-men-with-an-elephant-assist-airmen-with-their-plane.jpg


  World-War-II-1945.jpg  පින්තුර ලින්ක්...පොටෝ LINK
  TFS
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  25,216
  12,075
  113
  මෙන්න මචන් වර්ෂ 1944-1945 වගේ කාලයේ ලංකාවේ ඉතා සුපිරි සහ විරල color පින්තුර කීපයක්. මම දැකපු ලංකාවේ පැරණිම වර්ණ පින්තුර මේ.. මෙම පින්තුර දෙවන ලෝක යුද්දය වෙනුවෙන් ලංකාවේ ස්තාන ගත කරලා තිබ්බ බ්‍ර්තාන්‍ය රාජකීය හමුදාවේ අයගේ පින්තුර වගයක්. දෙවන ලෝක යුද්දයේ බ්‍ර්තාන්‍යයට ආසියාවේ යුද්දය මෙහෙයවීමේ ඉතාමත්ම වැදගත් ස්තනයක් වුයේ ලංකාව සහ ඉන්දියාවයි. ඒ නිසාම ජපන්නු මහ දුරක් ගෙවාගෙන ලංකාවට ඇවිත් අහසින් බෝම්බත් දැම්ම. ඒ ප්ලේන් වලින් බෝම්බ දාන වීඩියෝ එකකුත් තිබ්බ, හොයාගන්න අමාරුයි එක දැන්.. මේ තමයි මම දැකපු ලංකාවේ පරණම වර්ණ පින්තුර.
  මේ එළකිරියේ උඹල වෙනුවෙන්මයි දැම්මේ..
  නැගෙනහිර ආසියා බලකාගේ ප‍්‍රධාන අණදෙන නිලධාරියා අද්මිරාල් මවුන්ට් බැටන් සාමි සහ නිලදාරීන් පිරිසක් . මහනුවර දී..
  ඔහුගැන විස්තර - LINK

  Admiral-Louis-Mountbatten-1900-1979-Supreme-Allied-Commander-South-East-Asia-SEAC-drives-fellow-Brit.jpg  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදා සෙබලියන් පිරිසක්.. අපේ එකා කළුම කලුයි කියන්නේ අර ටකරම් වල ගාපු කළු පාටටත් වඩා කලුයි...
  Women-s-2-Auxiliary-Air-Force-In-Ceylon-1945.jpg

  ලස්සන පින්තුරයකට pose කරන රාජකීය හමුදා නිලදාරිනියක්
  A-leading-WREN-poses-on-native-outrigger-on-the-tropical-Mount-Lavinia-beach-in-Colombo-1945.jpg

  ගල්කිස්සේ මහ හෝටලයේ විවේක සුවය ලබන රාජකීය හමුදා නිලදාරීන්..
  945.jpg

  ගල්කිස්සේ වෙරළේ විවේක සුවය ලබන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නිලදාරීන්.
  British-Army-Personnel-On-Leave-1945.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා දුරකථන මෙභෙයවන්නෙක් වෙන ආර්. රිව් මහතා.
  British-Army-telephonist-A-L-Reeve-with-a-pet-monkey-at-a-jungle-airfield-in-Ceylon-now-Sri-Lanka-14.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදාව
  British-servicemen-carrying-out-maintenance-work-on-a-Stinson-Reliant-of-the-Fleet-Air-Arm-at-a-jung.jpg
  මහනුවර,,,
  British-Servicemen-On-Leave-In-Ceylon-1944.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ බලකාය..
  Marine-Commando-Soldiers-in-an-armored-car-preparing-to-move-out-in-Ceylon-during-World-War-Two-Sri.jpg  Off-Duty-Airmen-In-Ceylon-1944.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ බලකා සෙබළුන් දෙදෙනෙක්. Davies and Bamforth
  polarr-image.jpg

  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදා නාවික කමාන්ඩෝ සෙබලෙක්..
  Royal-Navy-commando-infantryman-holds-a-large-machete-as-he-prepares-to-quench-his-thirst-with-milk.jpg

  View-of-Royal-Navy-servicemen-wheeling-a-21-inch-torpedo-to-be-loaded-under-a-Grumman-Avenger-aircra.jpg
  බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදා සෙබලියන් පිරිසක්
  Women-s-Auxiliary-Air-Force-In-Ceylon-1945.jpg
  අලින්ගෙන් ඇති ප්‍රයෝජන..
  World-War-II-1945-Ceylon-Native-men-with-an-elephant-assist-airmen-with-their-plane.jpg


  World-War-II-1945.jpg  පින්තුර ලින්ක්...පොටෝ LINK
  Shik sudda thawa inna thibbe....
   

  TonyMontana83

  Well-known member
 • Apr 9, 2022
  4,820
  9,318
  113
  Miami
  ඔය පොල් කේස් එක මෙහෙමයි, පැවති සහ පවතින ආණ්ඩු වලින් මෙහෙම සීන් එකකුත් කරනවා. කොළඹට කිට්ටු වටිනාකම වැඩි ඉඩම් වල වගා කරන එක discourage කරනවා. විශේෂයෙන් ගාළු පාර අවට එහෙම. ඒ පැති වල මිනිස්සු පදිංචි කරලා/ කර්මාන්ත පටන් අරන් පොල් ඉඩම් කොළඹින් දුරට ගෙනිච්චම රටට ඒකෙ වාසිය වැඩියි මාත් හිතන්නෙ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙ රබර් වලටත් මේක මෙහෙමමයි.

  සුපිරිම පොටෝ ටික :love:
  ------ Post added on Jun 10, 2022 at 10:21 AM
   

  1sam

  Well-known member
 • Mar 25, 2016
  1,590
  2,705
  113
  ලස්සන පින්තුර ටිකක්. TFS.

  පලවෙනි පින්තුරේ දැක්කම මතක් උනේ,

  මග හොඳට තිබේ නම්,

  යන්න දෑසත් පෙනේ නම්,

  කීම බැදී වල යන්නේ,

  මං මුලාවූ අයෙකු සේ.
   

  kdsdon

  Junior member
 • Mar 4, 2009
  102
  24
  18
  මචන් සමහර ෙෆාෙටෝ වල බැක් ග්‍රවුන් burr කරල ගහල ති ෙයනව ඒ් කාලෙත් ඒ් ඔප්ෂන් ඒක තිබිලද?

  ඒ් කාලෙත් බැක් ග්‍රවුන්ඩ් blurry option ඒක තිබිල සුපුරියටම
  ------ Post added on Jun 10, 2022 at 10:27 AM
   

  blue_in_rio

  Well-known member
 • මහනුවර,,,
  British-Servicemen-On-Leave-In-Ceylon-1944.jpg

  එතකොට මචන් අර ඈතින් පේන පාළම කොච්චර පරණ ඇද්ද ? ඒක ගැනත් විස්තර දන්නවා නම් දාන්නකෝ.
  එතකොට මචන් අර ඈතින් පේන පාළම කොච්චර පරණ ඇද්ද ? ඒක ගැනත් විස්තර දන්නවා නම් දාන්නකෝ.
   

  1sam

  Well-known member
 • Mar 25, 2016
  1,590
  2,705
  113
  මචන් සමහර ෙෆාෙටෝ වල බැක් ග්‍රවුන් burr කරල ගහල ති ෙයනව ඒ් කාලෙත් ඒ් ඔප්ෂන් ඒක තිබිලද?

  ඒ් කාලෙත් බැක් ග්‍රවුන්ඩ් blurry option ඒක තිබිල සුපුරියටම
  ------ Post added on Jun 10, 2022 at 10:27 AM
  SLR එකක ඩිස්ටන්ස් එක සෙට් කලාම දුර පෙනෙන ඒවා out of focus
   

  07sanjeewakaru

  Well-known member
 • Feb 9, 2013
  4,754
  576
  113
  ලංකාවෙ අඩා...!
  එතකොට මචන් අර ඈතින් පේන පාළම කොච්චර පරණ ඇද්ද ? ඒක ගැනත් විස්තර දන්නවා නම් දාන්නකෝ.
  E katugasthota paalama....aluth paalama 2009ye hadanna kalin ooke thama giye.....thama thiyanawa....1858 hadala aluthwadiya kare 1904...thama thiyanawa....

  Oya katugasthota "Elephant Bath'------- Ali nawana thana......
   

  TonyMontana83

  Well-known member
 • Apr 9, 2022
  4,820
  9,318
  113
  Miami
  E katugasthota paalama....aluth paalama 2009ye hadanna kalin ooke thama giye.....thama thiyanawa....1858 hadala aluthwadiya kare 1904...thama thiyanawa....

  Oya katugasthota "Elephant Bath'------- Ali nawana thana......
  දළදා පෙරහැරට සුද්දො අරියාදු කරල වහින්න අරන් ගංවතුරට ඕක නේද කඩාගෙන ගියා කියන්නෙ