ඉදිරි දින 3 ප්‍රේටල් පොලිමට එන්න එපා. නැවක් ආවත් එන්නේ 24 වෙනිදා. #කන්චන

yapa100

Well-known member
 • Oct 21, 2009
  6,590
  12,707
  113
  අපේ ගෙදර
  මෙරටට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඉල්ලුම සැපයීම ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට පමණක් සිදුකළ නොහැකි බවත් ලංකා IOC වැනි තවත් සමාගම් මෙරට ඉන්ධන සැපයුම් ක්‍රියාවලියට එක් කර ගැනීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සඳහන් කර සිටිනවා
   
  Last edited:

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  17,843
  77,604
  113
  Los Alamos
  okay-ok.gif
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  5,771
  10,649
  113

  yapa100

  Well-known member
 • Oct 21, 2009
  6,590
  12,707
  113
  අපේ ගෙදර
  නොවැම්බර් වෙනකං ඇති තරං පැට්‍රල්

  - අන්ද්‍රේ
  මෙරටට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඉල්ලුම සැපයීම ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට පමණක් සිදුකළ නොහැකි බවත් ලංකා IOC වැනි තවත් සමාගම් මෙරට ඉන්ධන සැපයුම් ක්‍රියාවලියට එක් කර ගැනීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සඳහන් කර සිටිනවා
   

  Tyrion Lannister

  Well-known member
 • Aug 20, 2012
  3,107
  5,211
  113
  King's Landing
  මෙරටට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඉල්ලුම සැපයීම ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට පමණක් සිදුකළ නොහැකි බවත් ලංකා IOC වැනි තවත් සමාගම් මෙරට ඉන්ධන සැපයුම් ක්‍රියාවලියට එක් කර ගැනීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සඳහන් කර සිටිනවා
  ඕක කලින් කරන්න ගියාම දැන් පොදුජන පෙරමුණ කියල ඉන්න වේෂාවෝ ටික පොලවේ පස් කෑවේ නැති එක විතරයි. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  35,319
  1
  22,220
  113
  මෙරටට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඉල්ලුම සැපයීම ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට පමණක් සිදුකළ නොහැකි බවත් ලංකා IOC වැනි තවත් සමාගම් මෙරට ඉන්ධන සැපයුම් ක්‍රියාවලියට එක් කර ගැනීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සඳහන් කර සිටිනවා
  පැට්‍රල් දෙනවනං දැන් ප්‍රබාකරන් වුණත් කමක් නැහ්
   

  Thari87

  Well-known member
 • Jun 18, 2021
  808
  1,129
  93
  මං නම් කියන්නේ...පරණ ඡන්ද පත්‍රිකා අරන් ස ට ඡන්දේ දිපු උන්ට විතරක් දෙන්න ඕනේ තෙල්...අනිත් උන්ව කොන් කරන්න ඕනේ..රට දියුණු වෙනවා පෙනි පෙනි අකුල් හෙලනවා තෙල් නැ කිය කිය...