ඉල්ලා අස් වූ ඇමතිට ලැබෙන ඳඩුවම මොකද්ද?

your_love

Well-known member
 • Apr 7, 2012
  10,726
  1
  5,264
  113
  According to Government sources, Ratwatte has only resigned from the post of State Minister of Prison Management & Prisoners’ Rehabilitation.

  The sources said, therefore, he will continue to serve as the State Minister of Gem & Jewellery related Industries which was the portfolio he was initially assigned.
   

  blue_in_rio

  Well-known member
 • According to Government sources, Ratwatte has only resigned from the post of State Minister of Prison Management & Prisoners’ Rehabilitation.

  The sources said, therefore, he will continue to serve as the State Minister of Gem & Jewellery related Industries which was the portfolio he was initially assigned.
  fuck oi
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  27,392
  8,282
  113
  ආරංචි හැටියට ලොහාන් හොඳටම ගුටි කාලා. මූන එහෙම රතු වෙලා දෙක වෙලා ඇති. තොල පැලිලා. ඇහැ යට දම් වෙලා. හිතෙන් මවා ගනින්කො ඉතුරු ටික. ගෝට ඉටින් ගහන්න ගත්තම කන්ට්‍රොල් නැති කෙනානෙ.
   

  Mohowk

  Well-known member
 • Jun 14, 2018
  17,687
  20,736
  113
  Wakanda
  ආරංචි හැටියට ලොහාන් හොඳටම ගුටි කාලා. මූන එහෙම රතු වෙලා දෙක වෙලා ඇති. තොල පැලිලා. ඇහැ යට දම් වෙලා. හිතෙන් මවා ගනින්කො ඉතුරු ටික. ගෝට ඉටින් ගහන්න ගත්තම කන්ට්‍රොල් නැති කෙනානෙ.
  ගෑනි ගහන්න ඇත්තෙ
   

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  8,283
  6
  11,886
  113
  According to Government sources, Ratwatte has only resigned from the post of State Minister of Prison Management & Prisoners’ Rehabilitation.

  The sources said, therefore, he will continue to serve as the State Minister of Gem & Jewellery related Industries which was the portfolio he was initially assigned.
  Obvious... They are all criminals and/or murderers from the very top to bottom. As long as we got mental retards to vote for them -that's will be the sad state of affairs.:(
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  18,155
  5,765
  113
  According to Government sources, Ratwatte has only resigned from the post of State Minister of Prison Management & Prisoners’ Rehabilitation.

  The sources said, therefore, he will continue to serve as the State Minister of Gem & Jewellery related Industries which was the portfolio he was initially assigned.
  Rehabilitation karanna ona ekekwa amathikan dunna ekawath Rehabilitation karawanna ona lol
   

  Sri_Sampath

  Well-known member
 • Jan 26, 2010
  13,385
  10,224
  113
  සිංහයෙක් වගේ නායකෙක් හිටිය නිසා හොඳයි.
  සජිය වගේ එකෙක් ජනාධිපති වෙලා හිටියනම් මුන් තාමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමේ හරි ඉන්නවා
   

  nalin0001

  Well-known member
 • Jun 12, 2014
  6,330
  6,026
  113
  ආරංචි හැටියට ලොහාන් හොඳටම ගුටි කාලා. මූන එහෙම රතු වෙලා දෙක වෙලා ඇති. තොල පැලිලා. ඇහැ යට දම් වෙලා. හිතෙන් මවා ගනින්කො ඉතුරු ටික. ගෝට ඉටින් ගහන්න ගත්තම කන්ට්‍රොල් නැති කෙනානෙ.
  මොනවා උනත් සෑර් දෙන්න ගත්තම මදි නොකියන්න දෙනවා. පේන්නැද්ද ලොක්ඩවුන් එපා වෙන්නම දුන්නා.