ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැතුව ලෙඩ්ඩු මැරෙනවා

madhawavish

Well-known member
 • Sep 18, 2014
  5,547
  1
  2,138
  113
  the universe
  රාජපක්ෂ මිනීමරු හැත්ත වෙඩි තියල බෝම්බ ගහලත් මිනී මැරුව.. හොරාකාල රට බංකොලොත් කරලත් තාම මිනී මරනව..
   

  rangana26

  Well-known member
 • Feb 21, 2013
  7,443
  9,344
  113

  ඉස්පිරිතාල වල ලෙඩ්ඩු නැතුව බෙහෙත් මැරෙනවා​

  ඉස්පිරිතාල වල ලෙඩ්ඩු නැතුව බෙහෙත් මැරෙනවා​

  ඉස්පිරිතාල වල ලෙඩ්ඩු නැතුව බෙහෙත් මැරෙනවා​

  ඉස්පිරිතාල වල ලෙඩ්ඩු නැතුව බෙහෙත් මැරෙනවා​

  ඉස්පිරිතාල වල ලෙඩ්ඩු නැතුව බෙහෙත් මැරෙනවා​

   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  16,367
  33,235
  113
  සල්ලි නැත්තං කරන්න දෙයක් නෑ