ඉස්සර වැඩපොලේ බලු වැඩක් කරපු එකෙක්ට දුන්නා ගේමක්

222ranga

Well-known member
 • Aug 27, 2011
  7,318
  3,152
  113
  Ammage Thaththage salli walin kanna aheniyak ne ponnayo. Api supiriyata jivath wenawa. Uba wage unmarried, virgin ,higana, naki ponnayek nemei 😅

  Kaale kanna one ne ada ponnayekwa bite ekata hambuna. Atha arala iddi wada wesi wage passen enna aran dan naahin adanawaa.😅🤣😂
  Ohama kiyna awun tami anatha life eka inna kana bona un meka 24h inna naha unta wada thiynawa uba waga uneducate un tami mawai moda commnt da da kala ka ka inna ponzz uba adapan kaghpan et aphu reply karnna na uba gon athal walata. Get a life machn bye bye
   

  Sandy_Fdo

  Well-known member
 • Sep 12, 2021
  18,013
  20,405
  113
  Ohama kiyna awun tami anatha life eka inna kana bona un meka 24h inna naha unta wada thiynawa uba waga uneducate un tami mawai moda commnt da da kala ka ka inna ponzz uba adapan kaghpan et aphu reply karnna na uba gon athal walata. Get a life machn bye bye
  You get a life asshole.
  Look at you. Such an immature retard bastard worrying for simple things.
  😅
   
  • Haha
  Reactions: 222ranga

  cookies572

  Well-known member
 • Apr 13, 2011
  702
  534
  93
  1654452079794.png
   

  JohnSnow

  Well-known member
 • Mar 17, 2017
  7,277
  10,646
  113
  ██████╗░██╗░░░██╗███╗░░░███╗██████╗░
  ██╔══██╗██║░░░██║████╗░████║██╔══██╗
  ██████╦╝██║░░░██║██╔████╔██║██████╔╝
  ██╔══██╗██║░░░██║██║╚██╔╝██║██╔═══╝░
  ██████╦╝╚██████╔╝██║░╚═╝░██║██║░░░░░
  ╚═════╝░░╚═════╝░╚═╝░░░░░╚═╝╚═╝░░░░░