ඉස්සර වැඩපොලේ බලු වැඩක් කරපු එකෙක්ට දුන්නා ගේමක්

Sandy_Fdo

Well-known member
 • Sep 12, 2021
  11,987
  22,352
  113
  Pala ponnaya yanna unmarried una hama.ekama virgin da ponnyo uba sigithi mola tami mola.tama ol.wat kara nadda ponz ubata thiynna laduru manasak
  Ladaru manasikaya thoone wedding eka kiwwe na kiyala, gaani boot thibba kiyala, padiya adui kiyala hotu gaani wage meke puka didi gihin thiyenne. Virgin unmarried ponnaya 😅🤣😂
   

  222ranga

  Well-known member
 • Aug 27, 2011
  9,040
  3,149
  113
  Ladaru manasikaya thoone wedding eka kiwwe na kiyala, gaani boot thibba kiyala, padiya adui kiyala hotu gaani wage meke puka didi gihin thiyenne. Virgin unmarried ponnaya 😅🤣😂
  Ponnya kala.ka.ka mama gana hoynwa hoyapan hoyapan okkma hoypan wena wada naha ne amma tatahaga salli wala.kaka gdrata kalaknni wena ekak ne 🤣🤣🤣
   

  Sandy_Fdo

  Well-known member
 • Sep 12, 2021
  11,987
  22,352
  113
  Ponnya kala.ka.ka mama gana hoynwa hoyapan hoyapan okkma hoypan wena wada naha ne amma tatahaga salli wala.kaka gdrata kalaknni wena ekak ne 🤣🤣🤣
  Ammage Thaththage salli walin kanna aheniyak ne ponnayo. Api supiriyata jivath wenawa. Uba wage unmarried, virgin ,higana, naki ponnayek nemei 😅

  Kaale kanna one ne ada ponnayekwa bite ekata hambuna. Atha arala iddi wada wesi wage passen enna aran dan naahin adanawaa.😅🤣😂
   

  222ranga

  Well-known member
 • Aug 27, 2011
  9,040
  3,149
  113
  Ammage Thaththage salli walin kanna aheniyak ne ponnayo. Api supiriyata jivath wenawa. Uba wage unmarried, virgin ,higana, naki ponnayek nemei 😅

  Kaale kanna one ne ada ponnayekwa bite ekata hambuna. Atha arala iddi wada wesi wage passen enna aran dan naahin adanawaa.😅🤣😂
  Ohama kiyna awun tami anatha life eka inna kana bona un meka 24h inna naha unta wada thiynawa uba waga uneducate un tami mawai moda commnt da da kala ka ka inna ponzz uba adapan kaghpan et aphu reply karnna na uba gon athal walata. Get a life machn bye bye
   

  Sandy_Fdo

  Well-known member
 • Sep 12, 2021
  11,987
  22,352
  113
  Ohama kiyna awun tami anatha life eka inna kana bona un meka 24h inna naha unta wada thiynawa uba waga uneducate un tami mawai moda commnt da da kala ka ka inna ponzz uba adapan kaghpan et aphu reply karnna na uba gon athal walata. Get a life machn bye bye
  You get a life asshole.
  Look at you. Such an immature retard bastard worrying for simple things.
  😅
   
  • Haha
  Reactions: 222ranga

  cookies572

  Well-known member
 • Apr 13, 2011
  604
  407
  63
  1654452079794.png
   

  JohnSnow

  Well-known member
 • Mar 17, 2017
  8,764
  9,435
  113
  ██████╗░██╗░░░██╗███╗░░░███╗██████╗░
  ██╔══██╗██║░░░██║████╗░████║██╔══██╗
  ██████╦╝██║░░░██║██╔████╔██║██████╔╝
  ██╔══██╗██║░░░██║██║╚██╔╝██║██╔═══╝░
  ██████╦╝╚██████╔╝██║░╚═╝░██║██║░░░░░
  ╚═════╝░░╚═════╝░╚═╝░░░░░╚═╝╚═╝░░░░░