ඉසින්බැස්සගල මත සැඟවී ඇති රහස

rajitha.wijayaratne

Well-known member
 • Jun 14, 2017
  734
  434
  63

  දැන් මෙහෙමයි! මෙතන සැඟවී ඇති රහස එලි කරන්න පෙර, ඊට අදාළ පසුබිම සකස් කිරීම අවශ්‍යයි.

  මේක කියවන සියලු දෙනා දනුවත් හෝ නොදැනුවත්ම යෙදිලා ඉන්නේ යම් කිසි අරගලයක. සමහර උදවියට හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා මට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මේක විග්‍රහ කරන්න ගියොත් සුතියෙන් පිට යන්න සිද්ද වෙනවා. එම නිසා මොහොතකට මේක සත්‍යක් බව හිතන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා.

  අපි මේ මොහොතේ ජිවත් වන විශ්වයේ ස්වභාවය මේකයි. ඔබ සකස් වෙලා තියෙන්නේ මනස, හිත, ශරීරය යන ක්‍රියාකාරකම් 3 කින්. මේක ඇත්තටම කියනවනම් යම් කිසි යන්ත්‍රයක්. ඔබ දැකලා ඇති ගස්, කොළ සුර්යාගේ රශ්මිය හා ජලය ලබා ගන්න හැඩ ගැස්සෙන ආකාරය. මෙතනත් තියෙන්නේ සත්වයන්ට හා සමාන නමුත් ඊට වඩා බාල ක්‍රියාකාර සමුහයක්. ගස් කොළ වලත් යම් කිසි ක්‍රියාකාරකම් තිබුතන් මේවට "මනස" කියන ක්‍රියා කාරිත්වය නැත. කෙසේ වෙතත්, මේ ක්‍රියාකරම් හැඩ ගැස්සිලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ඉදිරි පැවැත්මට ඉන්දන සොයා ගැනීම සදහා.

  මම මේවා මින් ඔබ්බට පැහැදිලි කරන්නේ මේවා ගැන යම්කිසි පැහැදීමක් තියෙනවානම් පමනයි. මේ අදහසට කැමැත්තක් දැක්වුවොත් ඉතිරි ටික පැහැදිලි කරන්නම්.