උපකාරක පංති - පෙර පාසල් සහ පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශ විවෘත කරන දිනය..

dxx

Well-known member
 • Dec 26, 2011
  11,328
  9,231
  113
  පෙර පාසල්, පාසල්වල ප්‍රාථමික පංති සහ උපකාරක පංති විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පවසයි.

  ඒ සඳහා දින ඉදිරි සති දෙක තුළ නිශ්චිත වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

  "මුළු රටේම අපි විවෘත කරලා තියෙන්නේ පාසල් 5100යි. ඒ පාසල් සඳහා පැමිණෙන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ප්‍රතිශතය දැන් 52% ඉක්මවමින් පවතිනවා. පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනයන්න සියලුදෙනාගේ සහයෝගය දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් අපේ තීරණය වෙලා තියෙන්නේ පෙරපාසල්, පාසල්වල ප්‍රාථමික් අංශ සහ උපකාරක පංති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක පියවරවලට යටත්ව ජනවාරි මාසය තුළ ආරම්භ කිරීමට. ඒ දින ඉදිරි සති දෙක තුළ නිශ්චිත වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා." යනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසීය.

  දෙරණ