උපන් තරහ සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීම පිණිස උපාය පහකි.

asliyanage

Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,205
  7,340
  113
  Colombo
  කවර පහක් ද යත්;
  1️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  2️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  3️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි උපේක්ෂාව වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  4️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා ගැන සිහි නොකිරීම, මෙනෙහි නොකිරීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  5️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා ද කර්මය අයිති කොට ඇති බව මෙනෙහි කළ යුතුය. මේ පුද්ගලයා ද කර්මය අයිති කොට ඇත, කර්මය දායාදය කොට ඇත, කර්මය උපත කොට ඇත, කර්මය නෑයා කොට ඇත, කර්මය පිළිසරණ කොට ඇත. යම් කුසල් හෝ අකුසල් යම් කර්මයක් කරන්නේ නම් එය ම විපාක කොට ගන්නේ වෙයි. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  මේ උපන් තරහ සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීම පිණිස උපාය පස වෙයි.
  පඨම ආඝාතපටිවිනය සූත්‍රය ඇසුරින්
  👇

  https://tipitaka.lk/an-5-4-2-1/sinh
  https://pitaka.lk/main?n=30261
   

  MalSeven

  Active member
 • Jan 16, 2019
  813
  197
  43
  කවර පහක් ද යත්;
  1️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  2️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  3️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා කෙරෙහි උපේක්ෂාව වැඩීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  4️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා ගැන සිහි නොකිරීම, මෙනෙහි නොකිරීම කළ යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  5️⃣
  යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඉපදුණේ නම් එම පුද්ගලයා ද කර්මය අයිති කොට ඇති බව මෙනෙහි කළ යුතුය. මේ පුද්ගලයා ද කර්මය අයිති කොට ඇත, කර්මය දායාදය කොට ඇත, කර්මය උපත කොට ඇත, කර්මය නෑයා කොට ඇත, කර්මය පිළිසරණ කොට ඇත. යම් කුසල් හෝ අකුසල් යම් කර්මයක් කරන්නේ නම් එය ම විපාක කොට ගන්නේ වෙයි. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් තරහ දුරු කළ යුතුය.
  මේ උපන් තරහ සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීම පිණිස උපාය පස වෙයි.
  පඨම ආඝාතපටිවිනය සූත්‍රය ඇසුරින්
  👇

  https://tipitaka.lk/an-5-4-2-1/sinh
  https://pitaka.lk/main?n=30261
  මම නම් දන්න විදියට ආපු තරහ නැතිකර ගැනීමට පිළියම් තියෙන්නේ අනික් ආගම් වල. තරහ ඇති නොවීමට තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි බෞද්ධ ධර්ශනෙය් උගන්වන්නෙ. මොකද තරහ ආව කියන්නෙ "භවයට" පත්වෙල ඉවරයි... මෙතනින් පස්සේ ජරා, මරණ, සෝක, පරිදේව... තමයි ඉතින්.
   

  pipe

  Active member
 • Dec 20, 2018
  320
  -334
  43
  තරහ ආවට පස්සේ තරහෙන් ඉන්න එකෙක්ට මෛත්‍රී කරන්න හිතෙන්නේ නෑ නේ. ..
  ආවට පස්සේ කරන දේ නෙවෙයි තරහ එන්නේ නැති එකයි කරන්න ඕනේ. :rofl:
  ආ බහුශ්‍රිතයෙක් ඇවිත්.දන ගහන්න හැමෝම
   

  S_M_S

  Well-known member
 • Sep 28, 2017
  2,433
  5,817
  113
  මම නම් දන්න විදියට ආපු තරහ නැතිකර ගැනීමට පිළියම් තියෙන්නේ අනික් ආගම් වල. තරහ ඇති නොවීමට තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි බෞද්ධ ධර්ශනෙය් උගන්වන්නෙ. මොකද තරහ ආව කියන්නෙ "භවයට" පත්වෙල ඉවරයි... මෙතනින් පස්සේ ජරා, මරණ, සෝක, පරිදේව... තමයි ඉතින්.
  Screenshot_20220920-070925_Chrome.jpg
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  30,744
  83,729
  113
  එකමත් එක රටක
  • Haha
  Reactions: Walter White

  MalSeven

  Active member
 • Jan 16, 2019
  813
  197
  43
  මේ කියන්නෙ ආර්ය මෛත්‍රිය වැඩීමනෙ ඒක හරි. නමුත් නිකන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියනව කියන්නෙ අර පස්සපැත්ත මහලා බඩයන්න බෙහෙත් දුන්න වගෙ වැඩක් නෙමෙයිද මහත්තය?
  තරහ ඉවසා ගැනීම නරක දෙයක් කියනව නෙමයි, නමුත් එහෙම ඉවසීම තවත් දුක් වේදනාවක් දරාගනීමක්නෙ... බුදු දහමේ දුක් විඳින්න උගන්වන්නෙ නැහැනෙ.