උප්පැන්නේ තියන ජාතිය වෙනස් කරන්න පුලුවන්ද?

olu bakka

Well-known member
 • Aug 18, 2011
  10,436
  3,805
  113
  දැන් අලුත් ඒවට ජාතිය දාන්නෙ නෑ නේද?
   
  උප්පැන්නෙ ජාතිය තිබ්බට ආගම නෑ නේද,ඔය ජාති ආගම් උප්පැන්න වල එක එක ෆෝම් වල එහෙම දාන එක නවත්තන්න ඕනෙ ස්කෝලකට යන්න ගියත් ආගම ජාතිය ලියන්න එනවා ජොබ් එකකට දැම්මත් ඒකෙත් ආගම ජාතිය සමහර වෙලාවට ලියන්න එනවා,ජාතිවාද ආගම්වාද ඕන් නෑ ඔක්කොම මිනිස්සු