උබලට හොද සින්දු අහන්න සලස්වලා සිංහල ගීතකලාව හොද තැනකට අරන් එන කෙඅ තමා මගේ අරමුණ මර්සලින් පතිරණ ඇල්බම් එක අහමුකෝ

Pinimuva

Well-known member
  • Apr 10, 2011
    1,027
    343
    83
    ඔරිජිනල් කැසට් upload කරන thread එකක් පටන් ගන්නකො ඔක්කොම තියෙන්නේ පස්සේ ගහපුවා