උඹ බයම සතා කවුද?

iworld

Well-known member
 • Sep 8, 2007
  2,079
  2,502
  113
  චී ලංකාව
  මේ ලෝකෙන්,
  උඹල බයම සතා මොකාද?
  බයවෙන්න හේතුව මොකක්ද?

  ආසම සතා කවුද?
  හේතුව?

  මිනිහ කියන්න ඔට්ටු නෑ.
  වෙන සතෙක්ව කියන්න.
   
  • Haha
  Reactions: YESno

  YESno

  Well-known member
 • Oct 21, 2020
  2,014
  4,225
  113
  :rofl::rofl:
  සෙල්ලමේ නීතියක් තියෙනව. මිනිස්සු ඔට්ටු නෑ.
  ස කියන්නෙ මනුස්සයෙක් නොවන සතෙක්ද?;):rofl:
   

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  2,079
  2,502
  113
  චී ලංකාව
  :rofl::rofl:
  සෙල්ලමේ නීතියක් තියෙනව. මිනිස්සු ඔට්ටු නෑ.
  ස කියන්නෙ මනුස්සයෙක් නොවන සතෙක්ද?;)
  එයා මනුස්සයෙක් වගේ වුනාට ඩමියක්
  🤪
   
  • Haha
  Reactions: YESno