එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාව පරාජයට පත්කරලා වෙච්ච වැරැද්ද නැවත කරගන්නට ඉඩ තියන්න එපා - ජනපති

Honda.putha

Well-known member
 • Dec 26, 2017
  2,231
  2,151
  113
  ගම සමග ඇඩියාව . :lol:
  මූ ගමට යන්නේ මුගේ දුක ගමේ මිනිස්සුන්ට කියන්න නේ. 2/3කුත් තියාගෙන, 20ත් සම්මත කරගෙන තව මගුලක් කියවනවා.. ප්‍රශ්න අහන්න ආපු කිරිවැල්කැලේ මිනිස්සු , මේ මිනිහට අපිට වඩා ප්‍රශ්නනේ කියලා ඒ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැතිව යනවා ඇති..
  :lol:
   
  Last edited:
  • Haha
  Reactions: dilann

  mayadmax

  Well-known member
 • Apr 24, 2007
  2,048
  307
  83
  hamme itin. hoda welawata sir me para awe. nattan api tamat hitan inne sir tama wedda kiala :lol:
   

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  20,893
  8,466
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  ගම සමග ඇඩියාව . :lol:
  මූ ගමට යන්නේ මුගේ දුක ගමේ මිනිස්සුන්ට කියන්න නේ. 2/3කුත් තියාගෙන, 20ත් සම්මත කරගෙන තව මගුලක් කියවනවා.. ප්‍රශ්න අහන්න ආපු කිරිවැල්කැලේ මිනිස්සු , මේ මිනිහට අපිට වඩා ප්‍රශ්නනේ කියලා ඒ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැතිව යනවා ඇති..

  FB_IMG_1616843135741.jpg
   
  • Haha
  Reactions: Identity and dilann