එළකිරි වැසියනි කාරුණික නිවේදනයයි 🥺

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  35,777
  24,131
  113
  මාලඹේ
  කාරුණික දැනුම් දීමයි

  314982.jpg

  මාගේ ඇරියස් කාරයන්ගේ උගුල් වලට හසුවී
  මගේ Message Box පුරවන්න එපා මම TG Groups කරනේත් නැහැ
  මම ගාව වෙන Leak ත් නැහැ
  මට Message එවීමෙන් ඔබේ වටිනා කාලයත් මගේ වටිනා කාලයත් නිකන් අපතේ හැරීමක් බව සලකන්න ස්තූතියි 🙏🙏
   

  lilman

  Well-known member
 • May 10, 2009
  25,526
  26,820
  113
  Colombo
  ANE APOYI
  ඉගෙන ගන්නව නම් උගන්නන්ඩ පුලුවන් , ගොන් කතා තමයි පේන්ඩ බැරි,
  කන්දක් නෑග්ගොත් බැස්මක් එනවා
  මං ගාව ඇති ලික් එකක් නැහැ PM ඒවන්න එපා
  more SEX Please