එළකිරි සල්ලි කාරයෝ lept

Draco Malfoy

Well-known member
 • Feb 9, 2019
  3,070
  5,314
  113
  Malfoy Manor, Wiltshire, England.
  People need to pay tax to run a country efficiently. The problem in Sri Lanka is nobody wants to pay tax but they want all the social benefits. Just look at the tax rate in Australia, income is calculated from all sources including bank interest. There is also a Medicare levy of 2% of your taxable income.

  View attachment 171837

  Source
  I think SL people would pay taxes gladly if they know their tax money is used correctly. But because of how the gov manages people's tax money, SL people hesitate to pay the taxes.
   

  J24

  Well-known member
 • Jan 24, 2022
  156
  384
  63
  දැන් සැපයි රාජපක්ශ එලෝල උදාකර ගත්ත වෙනස, මම නම් කියන්නෙ ඕක තව 50% වැඩි කරන්ඩ තියෙන්නෙ..🙂🙂🙂
  අම්බෝ මේ රාජපක්‍ෂලා ගැන කතා කරන්න එපා.
  කන්න නැතිව දිව හපාගෙන මැරුණත්, කොටි ඇවිල්ල පුකේ ඇරල ගියත් ඔය බේසික පුත්තුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නෑ.
  අඩුම රාජපක්‍ෂ නම තියෙන වෙන එකෙකුටවත්.
   

  Underground

  Well-known member
 • Oct 31, 2014
  3,440
  4,229
  113
  දැන් සැපයි රාජපක්ශ එලෝල උදාකර ගත්ත වෙනස, මම නම් කියන්නෙ ඕක තව 50% වැඩි කරන්ඩ තියෙන්නෙ..🙂🙂🙂
  අනේ උඹ හුකහන් හුත්තිගෙ පුතා. මෙච්චර කාලයක් කැරි මයිනා කාලා කාලා එතකන් උගේ පුක ලෙවකාලා දැන් එනවා පකේ ටෝක් දාන්න වේස බල්ලා
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  50,812
  36,107
  113
  අම්බෝ මේ රාජපක්‍ෂලා ගැන කතා කරන්න එපා.
  කන්න නැතිව දිව හපාගෙන මැරුණත්, කොටි ඇවිල්ල පුකේ ඇරල ගියත් ඔය බේසික පුත්තුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නෑ.
  අඩුම රාජපක්‍ෂ නම තියෙන වෙන එකෙකුටවත්.
  Oya kivvata duwala gihin namalta dey tawa awurudu ganakin
   

  HAneo

  Well-known member
 • Jan 30, 2007
  8,981
  17,248
  113
  Homagama
  a gammata allala dance ekak danna a a
  dancing baby GIF
   

  Arcadian

  Well-known member
 • Mar 1, 2011
  1,855
  549
  113
  People need to pay tax to run a country efficiently. The problem in Sri Lanka is nobody wants to pay tax but they want all the social benefits. Just look at the tax rate in Australia, income is calculated from all sources including bank interest. There is also a Medicare levy of 2% of your taxable income.

  View attachment 171837

  Source
  These countres dont have VAT. And the gov officials dont steal the tax money like our fuckers do. Just look at our public healthcare. Pathetic.

  Im willing to pay more than this if Im sure that money will be spent on healthcare and children’s education. But I dont want to spend a cent to feed those fucking dogs in the parliment and their wives. Fuckers
   

  mylanka58

  Well-known member
 • Feb 8, 2016
  577
  871
  93
  These countres dont have VAT. And the gov officials dont steal the tax money like our fuckers do. Just look at our public healthcare. Pathetic.

  Im willing to pay more than this if Im sure that money will be spent on healthcare and children’s education. But I dont want to spend a cent to feed those fucking dogs in the parliment and their wives. Fuckers
  Australia has a 10% GST in addition to the taxes. But you are right no one wants to feed the fucking dogs in parliament. That is why we need a system change.
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  5,775
  10,649
  113
  What happend to your welfare theories? 🤣
  About paying taxes? I don't mind paying taxes if it is applied in a fair way and if we actually benefit in return. If not I have no issue of getting my shit out of this shit hole.

  Also what I said was, they should curtail the welfare economy to a great extent and put everyone to some sort of tax paying bracket. Then it is fair. Else some of us work our asses off to pay taxes so that a bunch of loser mofos can do whatever they want with their votes by voting for the guys who entertain free loaders.

  Right now people who pay taxes like us are paying the price for mistakes done by morons backed by a majority of free loaders. Am I not right?
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  5,775
  10,649
  113
  Australia has a 10% GST in addition to the taxes. But you are right no one wants to feed the fucking dogs in parliament. That is why we need a system change.
  Feed the fucking dogs + feed the fucking freeloaders who decide the government by voting for their selfish needs.
   
  • Like
  Reactions: johnferna678